Reexaminarea legii privind organizarea și funcționarea învățământului dual

legeinvatamantdualreexaminarePreședintele României a trimis luni, 10 iulie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale  nr. 1/2011, lege care reconfigurează cadrul normativ ce vizează organizarea și funcționarea învățământului dual în România.

În cererea adresată Președintelui Camerei Deputaților se precizează că legea, în forma transmisă la promulgare, aduce multiple efecte negative la calitatea procesului educațional. 

“Adoptată de cele două Camere ale Parlamentului în redactări substanțial diferite, în forma transmisă la promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 afectează cadrul normativ necesar pentru crearea unui sistem de învățământ profesional și dual coerent și deschiderea acestui sistem către operatorii economici, întrucât reduce nivelul de autonomie al școlilor în regim dual, elimină condițiile care vizau calitatea pregătirii realizate în cadrul practicii la agentul economic, elimină dispozițiile privind organizarea concursurilor pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ dual. Multiplele efecte negative pe care prevederile Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 le pot genera cu privire la calitatea procesului educațional impun reexaminarea acestei legi de către Parlament”, se arată în cererea de reexaminare trimisă de Președintele României, Klaus Iohannis.

În cerere se precizează că, legea, în forma trimisă la promulgare, elimină necesitatea autorizării/acreditării operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual.

“Această cerință vizează calitatea pregătirii realizate în cadrul practicii la agentul economic, iar lipsa unor criterii de calitate în selectarea operatorilor economici implicați în activități de practică riscă să limiteze impactul pozitiv generat de formarea elevilor în școli cu regim dual. Totodată, de vreme ce nu mai este reglementată condiția acreditării operatorilor economici în baza unei metodologii specifice aprobate prin hotărâre de Guvern, este neclar care este autoritatea ce va stabili criteriile de selecție/evaluare a operatorilor  economici ce participă la organizarea și desfășurarea acestei forme de învățământ și care sunt aceste criterii. Autorizarea/acreditarea acestor operatori economici devine cu atât mai necesară, cu cât legea aflată la promulgare instituie, la art. unic pct. 4, obligația de acordare a unor facilități (nespecificate) la plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor datorate bugetelor de stat, locale, asigurărilor sociale, fondurilor speciale.”, se arată în cererea de rexaminare.

Totodată, se precizează că prin modificarea adusă la art. unic pct. 8 din legea transmisă la promulgare se elimină posibilitatea ca învățământul dual să poată fi organizat și pentru calificări de nivel 4 și 5.

“În opinia noastră, prin această soluție legislativă se reduce învățământul dual exclusiv la o formă a actualului învățământ profesional cu durata de 3 ani, care conferă acces la continuarea studiilor prin accederea la ciclul superior al liceului. Așadar, prin reducerea posibilității de construire a unei rute profesionale coerente și de restructurare a cadrului național al calificărilor pentru a acomoda o rută profesională duală directă se menține clivajul de oportunități de acces conferite între școlile cu caracter profesional/dual și liceele tehnologice”, se arată în cererea de reexaminare a legii.  

AICI puteți citi cererea integrală transmisă de Președintele României Președintelului Camerei Deputaților.