Sibiul va fi Regiune Gastronomică Europeană în 2019

Sibiul a candidat pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană și va fi primul județ din România care va purta acest titlu în anul 2019, a anunțat joi, 29 septembrie, la Sibiu, președintele Institutului Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Artă și Turism, Diane Dodd.

La sfârșitul lunii iulie, la Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT), organismul care administrează platforma Regiune Gastronomică Europeană, a fost depus oficial dosarul de candidatură al Regiunii Sibiu pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană în anul 2019. Acest dosar conține o scurtă prezentare a regiunii, cu evenimentele care au loc an de an în domeniul gastronomiei, dar și obiectivele, ariile de interes, produsele gastronomice specifice zonei și câteva dintre programele pe care regiunea Sibiu și le propune în acest moment pentru anul 2019 si pentru anii următori.

Documentul integral poate fi accesat AICI.

sibiuregiunegastronomica2019

În dosarul de candidatură este precizat și bugetul estimat al programului pentru perioada 2017-2019, în valoare totală de 8.659.200 EURO.

Acesta este format în majoritate din finanțările acordate de Consiliul Județean Sibiu, Primăria Sibiu și Primăria Mediaș prin agendele culturale și agenda comunității a Municipiului Sibiu. De altfel, în anul 2019 agendele culturale cofinanțate de cele trei entități menționate vor fi alcătuite din proiecte din domeniul culturii gastronomice. Bugetul este completat și prin cotizațiile pe care partenerii în acest proiect le vor plăti Asociației care va gestiona programul Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană 2019.

Obiectivele generale asumate prin aceasta candidatură sunt:

  • STIMULAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE SUSTENABILE prin exploatarea patrimoniului gastronomic al regiunii și abordarea integrată a comunităților locale, educației, culturii și mediului de afaceri. Cu alte cuvinte, se dorește dezvoltarea economică a regiunii prin utilizarea tradiției sale culinare și prin producția de alimente, dezvoltarea afacerilor mici care să aducă prosperitate comunității, dar și educarea locuitorilor în sensul valorificării acestui potențial.
  • CONSOLIDAREA IDENTITĂȚII GASTRONOMICE A REGIUNII în context european prin implicarea și recunoașterea importanței culturii gastronomice în rândul populației. Regiunea Sibiului are deja o identitate din punct de vedere al tradiției gastronomice și din punctul de vedere al produselor.
  • CONTRIBUȚIA DIRECTĂ PENTRU ASIGURAREA PE TERMEN LUNG A SECURITĂȚII ALIMENTARE, dezvoltarea măsurilor de adaptare și reducere a efectelor schimbărilor climatice și mentenanța rezilienței comunităților locale'. Resursele de hrană de calitate sunt limitate, iar un consum responsabil al acestora contribuie la asigurarea viitorului comunității. In acest context, Regiunea Sibiului are avantajul unor resurse importante în prezent, dar sunt necesare măsuri pentru asigurarea continuității lor.

Aceste obiective se reflectă în proiecte care se vor înscrie în urmatoarele arii prioritare precum: Cultură și diversitate gastronomică; Legătura urbanului cu ruralul; Crearea și susținerea IMM-urilor în domeniul gastronomiei; Educație și sănătate; Sustenabilitate; Agenda digitală.

Consorțiul care a propus, susținut și care va gestiona acest program este format din Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Primaria Municipiul Mediaș, Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu.

În plus, peste 80 de companii, instituții și organizații din Sibiu și din întreg județul și-au declarat susținerea pentru acest program. În numele Consorțiului, Programul va fi implementat de către Asociația Județeană de Turism Sibiu.