Federația Patronatelor din Turism a încheiat un parteneriat cu ASE

stagiipracticaturismFederaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a încheiat un parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Departamentul de Turism şi Geografie în vederea realizării stagiilor de practică pentru studenţi.

Pentru prima dată în acest an, tuturor masteranzilor de la masterul de Administrarea Afacerilor în Turism şi de la masterul de Management şi Marketing în Turism, li s-au oferit locuri pentru practică în unităţile membre FPTR. Prin acest parteneriat, FPTR îşi propune întărirea relaţiei dintre mediul academic şi membrii săi, precum şi dezvoltarea competențelor practice ale viitorilor lucrători din turism, se arată într-un comunicat de presă.

Prin acest parteneriat, studenţilor li se oferă oportunitatea de a se familiariza cu atmosfera de lucru dintr-un hotel sau dintr-o agenţie şi de a cunoaşte fluxul de activităţi, din cadrul tuturor departamentelor, sprijinind direct angajaţii, pentru îndeplinirea activităţilor zilnice. Această perioadă, petrecută într-o echipă profesionistă, alături de oameni cu experienţă, trebuie valorificată la maximum, deoarece reprezintă o experienţă practică şi valoroasă pentru domeniul în care studenții se vor specializa.

În cadrul stagiilor de practică, studenţilor li se oferă posibilitatea să ia contact cu mediul real de lucru, să treacă bariera nivelului teoretic, să implementeze cunoştinţele acumulate în decursul anilor de studiu şi să-şi îmbunătăţească competențele profesionale pentru a face faţă provocărilor actuale din industria turismului.