Peste 18 milioane de înnoptări turistice în primele 9 luni

 

innoptariÎnnoptările înregistrate în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din țară în primele 9 luni ale acestui an au însumat 18,602 milioane, în creştere cu 15,9% față de cele din perioada similară a anului trecut.

Potrivit Institutului Național de Statistică, din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 81,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 18,7%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținuto cei din Europa (73% din total turişti străini), iar din aceştia 84,1% au fost din țările aparținând Uniunii Europene.

Și sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în primele 9 luni ale acestui an au crescut. Sosirile au însumat 7,7 milioane, în creştere cu 17,3% față de cele din perioada similară a anului trecut.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 77,2%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,8%, ponderi apropiate de cele din aceeași perioadă a anului trecut.

Durata medie a şederii în perioada 1 ianuarie 30 septembrie 2015 a fost de 2,5 zile la turiştii români şi 2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în această perioadă a fost de 29,7% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 2,8 puncte procentuale față de perioada similară a anului trecut.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în primele 9 luni ale acestui an sau înregistrat la hoteluri (37,2%), vile turistice (23,2%), hosteluri (21,7%) şi căsuțe turistice (20,6%).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au provenit din Germania (214,9 mii), Israel (171,7mii), Italia (158,9 mii), Franța (105,9 mii) şi S.U.A. (101,3 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada primele 9 luni ale anului în curs de 7,2 milioane, în creştere cu 10,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea vizitatorilor străini provine din țări situate în Europa (92,8%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 56,7% provin din statele Uniunii Europene.

Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri sau înregistrat din Ungaria (30,6%), Bulgaria (27,4%), Germania (8,5%), Polonia (7,3%), Italia (5,9%) şi Austria (3,6%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în primele 9 luni ale acestui an de 10,2 milioane, în creştere cu 5,7% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 79% din numărul total de plecări.