Fonduri europene pentru întreprinzători în turism

Fonduri europene pentru întreprinzători în turism

Proiectul strategic „Întreprinzători în turism – pensiuni în România” este implementat de Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri – FNTM, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu organizaţiile: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almeria – ASAJA şi Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – ANTREC.

ANTREC

Întreprinzători în turism – pensiuni în România este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, având Contractul de finanţare POSDRU/92/3.1/S/64346.

Proiectul are ca obiectiv stimularea spiritului de întreprinzător şi a cunoştinţelor manageriale ale actualilor şi viitorilor întreprinzători din sectorul turistic la nivel naţional, prin activităţi şi instrumente inovative de cercetare a pieţei, instruire, consiliere, schimb de bune practici, strategie şi promovare, în vederea susţinerii dezvoltării durabile a turismului în România.

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, în perioada februarie 2011 – ianuarie 2013.

promovare-turistica-crestere-Medium

Printre activităţile specifice ale proiectului, de care beneficiază grupul ţintă sunt menţionate următoarele componente:

1.    Consultanţă personalizată pentru dezvoltarea afacerilor a minim 500 întreprinzători şi manageri de pensiuni, cu sprijinul a 14 consultanţi prin 7 birouri regionale, aplicată în perioada aprilie 2011 – ianuarie 2013. Consultanţii regionali identifică necesităţile operatorilor din turismul de pensiune şi conexe, formalizează cererea de consultanţă, asistă beneficiarii în familiarizarea cu structurile IT din cadrul Programului e-Learning, realizează vizite la beneficiari şi menţin contactul cu experţii multiregionali.

2.    Promovarea proiectului şi motivarea a peste 1.500 de actuali şi viitori întreprinzători şi manageri de pensiuni, în vederea îmbogăţirii bagajului de cunoştinţe antreprenoriale şi începerii unei afaceri turistice, prin 7 Conferinţe Regionale (cca 220 beneficiari/conferinţă), în perioada mai – iunie 2011. Se va promova egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială.

3.    Studii market intelligence asupra nevoilor de formare şi consultanţă în sectorul turistic, cercetări cantitative şi calitative la nivelul consumatorilor români şi străini şi generarea de direcţii strategice în sectorul turismului de pensiune, în perioada februarie 2011 – ianuarie 2012.

pensiunea_valcan_vatra_moldovitei_bucovina_romania_celendo_1

4.    Instruire şi consiliere printr-un portal – instrument integrat, ce va conţine:
•    un portal de promovare a pensiunilor şi o platforma B2B de interacţiune între pensiuni şi furnizori de servicii conexe în domeniul turismului, începând cu lunile mai – iulie 2011.
•    realizarea unui catalog cu pensiuni la nivel naţional (minim 2.000), editat în limbile română şi engleză.
•    o platforma e-Learning, de consultanţă şi networking, upgradată şi extinsă, prin intermediul căreia 500 manageri, actuali sau viitori întreprinzători rezidenţi în mediul rural şi urban vor urma Programul de consultanţă şi instruire pentru întreprinzători în turism, în perioada februarie 2012 – octombrie 2012. Programul va conţine 4 module de curs: IT&C, Management Financiar, Management Turistic, Marketing şi Promovare şi va fi iniţiat printr-o pregătire IT şi o sesiune de instruire în format tradiţional, timp de două zile, în luna februarie 2012.
•    un site al proiectului.

5.     Schimb de experienţă în Spania – vor fi selectaţi 100 beneficiari, din cei 500 participanţi înscrişi în programul de educaţie e-Learning, pentru participarea la un schimb de experienţă, vizitând afaceri turistice din Spania, în perioada august 2012 – octombrie 2012.
6.    Diseminarea rezultatelor proiectului şi acordarea diplomelor beneficiarilor, în cadrul a 7 Conferinţe finale în perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013.
Beneficiile majore ale proiectului pentru grupul ţintă sunt instruirea şi consultanţa personalizată, crearea unei reţele de cooperare şi networking la nivelul întregii ţări, urmărind transferul de bune practici naţionale şi internaţionale şi iniţierea de parteneriate. Proiectul va duce la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale şi de marketing ale actualilor şi viitorilor întreprinzători şi ale angajaţilor lor din sectorul turistic.

Sursa: fntm.ro