UE interesată de regiunea Dunării

Strategia UE pentru regiunea Dunării adoptată de Comisia Europeană la sfârşitul anului trecut, a fost aprobată de miniştrii celor 27 state membre ale Uniunii Europene. Pregătirile pentru punerea în aplicare a strategiei sunt deja în curs de desfăşurare. Aproximativ 200 de acţiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potenţialului economic imens al regiunii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în regiune.

CE-danube“Aprobarea de astăzi constituie o etapă importantă. De acum este responsabilitatea ţărilor dunărene, a regiunilor şi a părţilor implicate la faţa locului să facă eforturi de punere în aplicare, activitate care ar trebui să înceapă cât mai curând posibil. Până în anul 2020, regiunea Dunării ar trebui să ofere locuitorilor săi o calitate a vieţii ameliorată, mai multe oportunităţi economice, mai multe societăţi inovatoare creatoare de locuri de muncă, un mediu îmbunătăţit şi schimburi culturale mai intense. Succesul în regiunea Dunării va contribui la prosperitatea Europei în ansamblul său”, a declarat comisarul pentru politica regională, care a participat la reuniunea din Luxemburg, Johannes Hahn.

CE Danube2În regiunea Dunării locuiesc 100 de milioane de oameni, reprezentând o cincime din populaţia UE, astfel această regiune reprezintă un factor cheie pentru bunăstarea UE în ansamblu. Multe din problemele regiunii sunt de natură transfrontaliera: inundaţiile, liniile de transport şi energetice, protecţia mediului şi securitatea, toate necesită o abordare unitară.

Strategia vizează în principal 14 ţări, dintre care opt sunt state membre UE (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria şi România), iar şase sunt ţări nemembre (Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Ucraina şi Moldova).

CE Danube1“Organizatiile reprezentând societatea civilă şi companiile private sunt, de asemenea, implicate în punerea în aplicare a acţiunilor şi proiectelor, precum şi în atingerea unor obiective precise”, se mai arată în comunicatul Comisiei Europene.

Strategia se bazează pe o nouă metodă care are la bază o abordare “macro-regională”, urmând paşii strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice. Noutatea metodei constă în modul în care aceasta reuneşte ţări diferite în vederea cooperării pentru stabilirea obiectivelor, pentru alinierea fondurilor, precum şi pentru a-şi uni eforturile în vederea atingerii obiectivelor, Comisia urmând să joace un rol major în coordonare.