Medicina muncii în industria ospitalităţii, o prioritate

Pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor de informare în problematica de sănătate şi securitate în muncă şi competitivitate a firmelor din sectorul Horeca, INCDPM “Alexandru Darabont” derulează în calitate de beneficiar proiectul „Sănătatea şi securitatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investeste in oameni!”. Partenerul naţional al proiectului este Camera de Comerţ şi Industrie a României.

finObiective
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii managerilor şi antreprenorilor de implementare a organizării flexibile capabile să coreleze cerinţele de competitivitate ale companiilor cu reglementările din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în sectoarele hoteluri, restaurante şi catering (Horeca) şi construcţii.
Pe termen lung, proiectul urmăreşte creşterea competitivităţii şi flexibilităţii întreprinderilor din sectoarele Horeca şi construcţii, a adaptabilităţii la condiţiile de piaţă şi scăderea numărului de accidente de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi crearea unor locuri de muncă mai sigure în cele 2 sectoare.
Sectorul horeca în România şi influenţa medicinii muncii asupra performanţelor
Sectorul horeca include activitatea care se desfăşoară în hoteluri, pensiuni, restaurante, bistrouri, baruri, cafenele, campinguri, cluburi, cantine şi firme de catering. Este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa. Potrivit unui studiu al Eurostat, în UE în anul 2007, în sectorul horeca lucrau peste 9 milioane de persoane, sectorul producând venituri de cca. 338 miliarde euro. În timp ce rata de creştere a angajării în economia UE în ultimii ani a fost de 0,6% în sectorul horeca rata de crestere a angajarii a fost de 4%.
hospitalityÎn acest sector lucrează 134.000 persoane (din care 75.000 sunt femei), 4.000 în sectorul de stat, iar 130.000 în sectorul privat. Numărul accidentaţilor în muncă în acest sector de activitate a fost de 42, din care 4 accidente mortale, 38 cu incapacitate temporară de muncă şi o rată a accidentelor de muncă de 0.4%. Sectorul Horeca cuprinde un total de 9.952 unităţi din care 4.501 firme în domeniul de alimentaţie (restaurant/catering) şi 5.451 firme în domeniul cazare (hoteluri, pensiuni, moteluri, cabane).
Majoritatea firmelor sunt IMM-uri, fără expertiza necesară optimizării performanţelor SSM, înregistrând un număr ridicat de accidente ce determină cheltuieli suplimentare: absenteism (zile muncă), costuri juridice, amenzi, despăgubiri, mărirea primelor de asigurări.
Efectele negative ale accidentelor asupra performanţelor întreprinderii sunt: creşterea cheltuielilor, pierderea clienţilor, efecte asupra calităţii lucrărilor şi serviciilor. Efectele negative asupra imaginii firmei sunt scăderea atractivităţii faţă de clienţii potenţiali, poziţia pe piaţa muncii, atractivitate scăzută pentru potenţiali angajaţi, ceea ce se reflectă direct în creşterea costurilor şi determină scăderea competitivităţii pe piaţă.
Activităţile proiectului
Proiectul “Securitate şi sănătate în muncă, o premisă pentru competitivitate” cuprinde o serie de activităţi de informare şi publicitate în mediul de afaceri la nivel naţional, printre care şi diseminarea unui set de materiale de promovare a problematicii securităţii şi sănătăţii în muncă pentru sectorul Horeca. Materialele au fost elaborate de către experţii proiectului şi cuprind: ghid de sănătate şi securitate în muncă în sectorul Horeca, broşura legislativă şi fişe informative. Toate materialele sunt special concepute pentru acest sector şi vor fi diseminate direct către cele 9.952 de firme din domeniul Horeca începând cu luna iulie 2011.
Materialele cuprind analize ale legislaţiei europene şi naţionale care reglementează dreptul la securitate şi sănătate la locurile de muncă. Se prezintă principiile generale de prevenire statuate pe plan european în Directiva-cadru 391/89, precum şi obligaţiile punctuale ale angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Un capitol deosebit de important, prin scopul urmărit de acest ghid, îl constituie cel referitor la politicile europene în domeniu. Se trec în revistă principalele politici aplicate în ţările europene, în special în cele care au legislaţie specifică domeniului horeca (Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Spania, Portugalia, Anglia).
Sunt prezentate pe larg riscurile profesionale, generale şi specifice sectorului horeca şi se evidenţiază forma de manifestare a riscurilor, locurile de muncă unde au fost identificate, efecte asupra organismului şi măsurile de prevenire elementare.
Partea principală a materialelor cuprinde măsurile de prevenire şi protecţie a lucrătorilor în scopul desfăşurării activităţii în condiţii de competitivitate şi siguranţă. 
O parte foarte importantă şi la fel de utilă pentru managerii şi antreprenorii din sectorul horeca este prezentarea unor exemple de bune practici utilizate în diverse ţări europene pentru realizarea securităţii şi sănătăţii în munca în hoteluri, restaurante şi firme de catering, în cluburi şi baruri, în piscine şi bazine de înot.