Lipsa autorizației de securitate la incendiu se sancționează începând cu 1 octombrie

autorizatiesecuritateincendiiÎncepând cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu sunt pasibili de sancționare contravențională pentru nedeținerea acestuia. Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat în data de 30 septembrie 2017, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000-50.000 lei. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921).

Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, IGSU reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ.

Totodată, instituția menționează că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor / investitorilor construcțiilor.

De asemenea, IGSU precizează că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Pentru obținerea acestui act administrativ, IGSU nu percepe taxe.

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642).

Context

În primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 22.969 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel național au fost emise 3.643 avize de securitate la incendiu și 2.086 autorizații de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie - 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 amenzi în cuantum de 12,2 milioane lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 18.598 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Totodată, IGSU a elaborat o platformă online, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.