StartUp Smart 500 - o inițiativă ambițioasă pentru perioada 2018-2030

startupsmart500Întreprinderile Mici și Mijlocii reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, acestea fiind adevărați promotori ai schimbării. Totodată, întreprinzătorii sunt motorul economiei de piață, cei care prin asumarea riscurilor reușesc să construiască și să dezvolte societatea de astăzi, dar și pe cea viitoare.

România este caracterizată, din perspectivă antreprenorială, având un decalaj și o stare critică în dezvoltarea antreprenorială, astfel încât, în 2015 în România se înregistra o pondere de 21,3 firme mici și mijlocii la o mie de locuitori, media europeană fiind de 42,7 firme.

De asemenea, situația de ansamblu a mediului economic actual este apreciată ca fiind neutră de 40,07% dintre întreprinzători, stânjenitoare de 33,29% și doar 26% dintre întreprinzători consideră că în România există un mediu favorabil afacerilor.

Totodată, se constată faptul că mediul de afaceri continuă să fie instabil, prin numărul tot mai scăzut de noi inițiative antreprenoriale înregistrate, coroborat prin ieșirea altor agenți economici de pe piață (în 2015 ponderea întreprinderilor desființate era de 16%), ceea ce determină un număr redus de locuri de muncă și contribuie la creșterea ratei șomajului/a populației inactive.

Suplimentar, în pofida apariției numeroaselor surse de finanțare în cadrul programelor europene, se constată o reducere calitativă a surselor de informare în ceea ce privește echiparea potențialilor antreprenori cu toate cunoștințele necesare pentru valorificarea potențialului pe care îl dețin, toate acestea contribuind la un rol minor al IMM-urilor în România.

În acest context, sub egida Asociaței Centrul de Dezvoltare SMART, a fost creată inițiativa StartUp Smart 500, al cărui scop este promovarea mediului antreprenorial în Est-ul Europei prin finanțarea și mentorarea unui număr de 500 de startup-uri până la finalul anului 2030. Astăzi, numărătoarea a ajuns la numărul 41 de startup-uri.

Prin acest program, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, alături de alte organizații cu experiență relevantă, stimulează educația antreprenorială prin intermediul unei platforme de educație, mentorat și schimb de know-how în cadrul unei echipe formate, în principal, din beneficiarii finanțărilor, pe de o parte și patronate, camere de comerț, centre de sprijin a afacerilor, mentori, finanțatori incubatoare și hub-uri naționale și internaționale.

PROIECTE PENTRU FINANȚAREA DE STARTUP-URI, ACTIVE ACUM

În toamna anului 2017, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a demarat implementarea a 4 proiecte cofinanțate din fonduri europene, al căror obiectiv principal este ocuparea pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban de către persoane care au reședința/domiciliul în diaspora de cel puțin 12 luni, dar și de către persoane care locuiesc în Romania (în acest caz, doar pentru regiunea Sud-Est).

Astfel, prin intermediul proiectelor Startup SMART 2.0, Start Up 4 Diaspora, Diaspora Invest, Diaspora Întreprinzătoare, 700 de persoane vor beneficia de formare antreprenorială și peste 125 de planuri de afaceri vor beneficia de finanțări nerambursabile în cuantum de până la 40 000 euro.

startup4diaspora

Pentru promovarea proiectelor se vor realiza campanii de informare atât în diaspora, prin deplasări în țări ale UE și din afara acesteia, cât și în mediul on-line sau în cadrul evenimentelor desfășurate în țară, toate detaliile fiind actualizate în timp real și disponibile la https://www.facebook.com/centruldedezvoltaresmart/ și pe www.smart.org.ro.

Selecția participanților se va realiza exclusiv în baza înscrierilor individuale efectuate pe site-ul unuia dintre cele patru proiecte amintite mai sus și în baza celor declarate în formularul de înscriere. Ulterior selecției grupurilor țintă, acestea vor participa la cursurile de formare antreprenorială. De reținut, că odată cu lansarea concursului de planuri de afaceri, orice persoană care respectă criteriile de apartenență la grupul țintă (șomer, inactiv, persoană ocupată sau antreprenor, cu domiciliu/ rezidență în Diaspora pentru cel puțin 12 luni, respectiv români localizați în regiunea Sud-Est, condiții sensibil diferite pe fiecare proiect), participant sau nu la formare antreprenorială, poate depune un plan de afaceri. Principalul criteriu de selecție va fi calitatea planului de afaceri propus, care va reflecta, pe lângă ideea de afacere și cunoștințele specifice cât și capacitatea tehnică a fiecărui participant.

Totodată, activitatea antreprenorială propusă trebuie să contribuie la remedierea situației deficitare a ratei șomajului/inactivității, fiecare plan de afaceri finanțat urmărind angajarea a cel puțin 2 persoane și menținerea acestora cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului.

Pe parcursul implementării acestor proiecte, beneficiarii finanțărilor vor fi consiliați și mentorați în domenii ce țin de dezvoltarea afacerilor și managementul acestora, iar prin apartenența lor la platforma STARTUP SMART 500 vor fi mentorați în activitatea lor în continuare și vor fi susținuți pentru alte infuzii de capital, în cazul unor idei de afaceri notabile.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile specifice proiectelor pot fi găsite pe paginile web dedicate, respectiv: www.startup4diaspora.ro, www.diasporainvest.ro, www.diasporaintreprinzatoare.ro, www.startupsmart.ro și pe site-ul asociației centrul de Dezvoltare SMART sau contul de Facebook, amintite mai sus.

diasporainvest

UNDE AR AVEA LOC UN START-UP ÎN INDUSTRIA HORECA?

Finanțările active în acest moment pentru startup-uri, din punctul de vedere al sumei disponibile pentru fiecare în parte, sunt potrivite pentru afaceri mici, unități mici de producție, servicii în domeniul industriilor creative, dar și pentru cafenele, mici restaurante, unități mobile de alimentație realizate fie prin construirea unui brand propriu fie prin alegerea unei francize.

Ceea ce este interesant este că în cazul finanțărilor de mai sus, aplicanții se pot asocia cu parteneri, atât timp cât ei păstrează majoritatea în cadrul companiei nou înființate. Mai mult decât atât, pentru a evita un eșec din cauza necunoașterii pieței sau din cauza unei slabe abordări a consumatorilor, este recomandată o asociere cu un partener cu experiență.

Lipsa de pregătire a personalului din bucătăriile restaurantelor sau lipsa efectivă a personalului de orice fel, ar putea beneficia de avantaje prin atragerea de oameni cu experiență, mai ales pe cei care pot fi finanțați prin programele pentru românii din Diaspora. 

Iar pentru că industria alimentară este de cele mai multe ori o industrie creativă, încurajăm promovarea unor francize inovative în domeniu și implementarea lor adaptată la contextul economic românesc.

DESPRE CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART

Experiența Centrului de Dezvoltare SMART în furnizarea de pachete de pregătire în domeniul antreprenorial este demonstrată în cei peste 5 ani de implementare a peste 10 proiecte, proiecte ce au avut ca obiectiv dezvoltarea de abilități pe piața muncii pentru un număr de peste 4600 persoane aparținând unor grupuri diverse (atât din mediul  urban, dar și din mediul rural, șomeri, angajați, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau antreprenori). Dintre acestea se remarcă un număr de peste 1600 de persoane care au beneficiar de consiliere, sprijin și formare profesională în domeniul antreprenorial.

De asemenea, începând cu anul 2003 în cadrul Centrului de Dezvoltare SMART sunt furnizate servicii de consultanță și managementul proiectelor de investiții în ceea ce privește finanțări nerambursabile în vederea accesării fondurilor structurale și naționale și dezvoltarea unor parteneriate cu instituții publice și private în vederea extinderii unei platforme de interes comunitar, local sau regional.

Articol scris de Iulian Cazacu, Președinte Centrul de Dezvoltare Smart, Membru fondator ACRAFE - Asociația Consultanților pentru Fonduri Europene din România, pentru ediția 85 a revistei Horeca România. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.smart.org.ro


Cele mai citite articole

Prev Next