Curățenia profesională. Investiția de astăzi înseamnă reducerea costului de mâine

V-ați gândit ce ar însemna să vă puteți asigura bucătăria, dar fără polița de asigurare și mai ales fără costuri suplimentare? Dacă nu, este timpul să reflectați și poate chiar să puneți în practică sfaturile noastre.

Încă din momentul în care alegem calea antreprenoriatului, ca un reflex al instinctului nostru de conservare, apare nevoia unei asigurări. Așa ajungem să plătim diverse sume de bani pentru asigurarea locuinței, a restaurantului sau hotelului, plătim să ne asigurăm bunuri de orice fel. Din punctul nostru de vedere, oricât de mare ar fi o poliță de asigurare, oricât de complexă și cuprinzătoare ar fi aceasta, există riscuri pe care ar fi mai bine să nu le lăsați în seama asiguratorului.

Este motivul pentru care vă propunem în ediția 82 a revistei Horeca România o altă abordare a poliței de asigurare, din perspectiva curățeniei profesionale. Este mai ușor de prevenit decât de rezolvat o problemă neprevăzută și totuși, mulți dintre noi nu iau în calcul acest lucru, ghidându-se după principiul "mie nu mi se poate întâmpla".

Igiena și curățenia este o activitate de prevenție, care trebuie cuprinsă în cotidian fix ca o poliță de asigurare. Accesarea unui pachet de beneficii de la o companie care asigură servicii profesionale de curățenie vă conferă siguranța pentru sănătatea angajaților și sănătatea clienților care vă onorează cu prezența hotelul sau restaurantul, siguranța unui business durabil și profitabil, credibilitate în piața de profil și o imagine favorabilă pentru dezvoltarea afacerii.

curateniebucatariihoreca

Abordăm curățenia ca o măsură de prevenție și începem să analizăm fiecare zonă a bucătăriei, arătând riscurile de apariție a unor incidente neplăcute și soluțiile de prevenire a acestora. Comunicarea și flexibilitatea sunt principiile de la care pornim. Schimbăm mentalitatea și încercăm să privim procesul de curățenie nu ca pe un cost, nu ca pe un efort din partea unei echipe, ci ca pe o măsură de prevenție, acționând inteligent și sigur, pentru a vă asigura viitorul business-ului pe care îl gestionați. Prioritizarea activităților este extrem de importantă. Menținerea unei legături permanente cu persoanele desemnate pentru activitatea de curățenie, precum și luarea măsurilor imediate impuse după caz, asigură protejarea spațiului de lucru și conservarea investiției.

În această ediție a revistei Horeca România vorbim despre hota și sistemul de ventilație din bucătăriile profesionale, care în stare bună de funcționare trebuie să ofere siguranță la locul de muncă. Achiziționarea hotelor sau a sistemelor de ventilație optime, calibrate după necesitate, după calitatea aerului din încăpere, înseamnă o formă de curățenie. Investiția de astăzi înseamnă o reducere a costului în viitor.

Atenția acordată echipamentului, pe tot fluxul, pornind de la hotă, ca echipamentul indispensabil din bucătăria profesională, începând de la ventilatorul hotei, tubulatura fixă, tubulatura flexibilă, piesele speciale (coturi, ramificații, plenumuri), până la pachetul de mentenanță la sistemul de ventilație, la sistemele de evacuare a gazelor arse și a vaporilor de grăsimi, totul trebuie tratat cu maximă seriozitate. O întreținere corespunzătoare, atât din punct de vedere tehnic, dar și al curățeniei tuturor componentelor, înseamnă evitarea unor posibile incendii, a mirosurilor neplăcute, scurgerea grăsimilor în preparate, evitarea reducerii tirajului de aer din încăpere ori griparea ventilatorului.

Activitatea de întreținere a sistemului de ventilație, coșeritul industrial sunt reglementate prin H.G nr 537/2007. Neexecutarea verificărilor periodice, a reparării și curățării de cel puțin o dată pe an a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora constituie contravenție la normele de prevenire și stingere a incendiilor și se sancționează cu amendă.

evacuarecosfum

BINE DE ȘTIUT:

Extras din HG 537 în vigoare de la 11.08.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor art. 1, alineat 1, lit (a) “exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la îmbinări sau la capetele conductoarelor; f) accesul salariaţilor sau al altor persoane în spaţii cu risc mare de incendiu, stabilite ca atare în scenariile de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic şi de lucru decât cel prevăzut în instrucţiunile specifice, dacă acesta poate genera explozii sau incendii.

Ca recomandare, pentru a menține o stare normală de funcționare a întregului sistem, este necesară degresarea hotei, curățarea filtrelor, curățarea palelor motorului și a canalului de evacuare aferent, la un interval de 4-6 luni. Apelați doar la societăți care oferă mentenanță sistemelor de ventilație, coșurilor de fum în baza autorizațiilor ISU şi ISCIR, fapt ce conferă garanția unui microclimat sigur și de calitate. Lipsa de profesionalism reprezintă un risc, atât din punct de vedere al investiției, cât și din punct de vedere al sănătății și protecției mediului.

Curățarea și degresarea în mod corespunzător a hotelor industriale reprezintă polița de asigurare pentru următorii ani. Curățarea hotelor are ca scop funcționarea optimă a instalațiilor, a spațiilor prin întreținere preventivă, predictivă și corectivă, mărirea fiabilității, scăderea disfunctionalităților şi performanța energetică. De asemenea, curățarea hotelor previne autoaprinderea grăsimilor depuse pe hota și canalul de evacuare aferent. Curățarea hotei, canalului aferent și a ventilatorului elimină riscul de scurgere a grăsimilor în timpul preparării mâncărurilor.

Ventilatorul este sufletul hotei restaurantului, piesa de care trebuie să aveți grijă în mod deosebit. Grăsimea se acumulează pe palele ventilatorului și încetinește fluxul de aer, reducând astfel capacitatea de degajare a fumului și a aerului viciat din bucătărie, mărind riscul de gripare a acestuia. Curățând periodic ventilatorul, preventiv, măriți durata lui de funcționare și nu se ajunge în situația în care trebuie să-l schimbați. Vă protejați investiția prin curățarea optimă și astfel economisiți bani!

Hotele din bucătăriile restaurantelor aspiră vapori de grăsime și fum în zona nevăzută din exterior, mai exact în spatele filtrelor, fiind astfel un generator de incendii și scurgeri de grăsimi. O acumulare excesivă de grăsimi pe hotă, pe tubulatură și pe filtrele metalice poate să constituie un risc sporit de incendiu. Îngustarea sistemului de evacuare înseamnă un efort suplimentar a ventilatorului, o creștere excesivă a temperaturii, plus crearea habitatului pentru înmulțirea microorganismelor cu risc pentru sănătate, generând o calitate improprie a aerului respirat. Serviciile de întreținere și curățare a hotelor și tubulaturii aferente constau în procedee de curățare cu ajutorul detergenților specializați și a substanțelor decolmatoare. Aplicarea acestora se face doar cu ajutorul echipamentelor specializate, de către persoane calificate profesional și cu experiență în acest sens, cu respectarea normelor de securitate și igienă specifice.

Firmele de profil specializate eliberează la sfârșitul lucrării un Certificat Agreat ISU ca o garanție conform normativului, dar și o certitudine a faptului că vă puteți desfășura activitatea într-un mediu curat, sănătos, respirând aerul optim. Alegerea produselor de curățenie trebuie realizată pe baza principiilor de ecologie, biodegradabilitate, utilizând substanțe care nu au efect toxic asupra organismului. Uniunea Europeană reglementează periodic piața produselor de curățenie și a dezinfectanților. Companiile specializate acordă consultanță în vederea alegerii substanțelor active, fără a expune consumatorul la anumite riscuri chimice, fizice sau biologice.

Plan-Do-Check-Act:

  • Planifică activitatea de curățenie - ca măsură de prevenție;
  • Identifică și prioritizează etapele din procesul de curățenie;
  • Verifică atent întreg procesul de curățenie - responsabilitate față de client, responsabilitate față de angajator, respectul de sine;
  • Asigură spațiul pentru siguranța ta, pentru siguranța colegilor, pentru siguranța clienților.

Asociaţia operatorilor şi prestatorilor din industria serviciilor de curăţenie şi conexe - filiala Bucureşti şi-a propus, de la înfiinţare, să aducă plus valoare în societate prin implicarea în proiecte care să genereze schimbarea în materie de curăţenie.

Prin proiectul „Şcoala de 7 stele”, un proiect care se axează pe calificarea personalului care activează în aria curăţeniei, instruim personalul implicat în procesul de curățenie, de la manageri de proces până la operatori de curățenie. Demersurile noastre s-au născut ca răspuns la întrebările „Cine face?” şi „Care sunt persoanele ce se implică în procesul de igienizare, zi de zi?”, astfel ajungând la concluzia că nu este suficient să avem doar standarde implementate în domeniu, ci şi siguranţa că toţi cei implicaţi sunt instruiţi și calificaţi în materie de igienă.

Subliniem constant, pentru toate unităţile de producţie și HoReCa, necesitatea de a avea în interior o persoană dedicată activităţii de curăţenie, care să cunoască legislaţia în domeniu, să participe activ la implementarea procedurilor de igienizare corecte şi să monitorizeze întregul proces zi de zi. Selecţia produselor de curăţenie, a ustensilelor de igienizare, achiziţia unor detergenţi nu doar pe criteriul celui mai mic preţ, sunt parte integrantă a procesului de curăţenie, parte integrantă a vieţii de zi cu zi și polița de asigurare pentru un business de succes.

Prin încheierea unui contract de consultanță cu B-AOPISCC (fie plata unei taxe, fie din sponsorizare 3% din cifra de afaceri sau redirecționarea a 2% din impozitul pe venitul salarial) beneficiați de un serviciu complet pentru procesul de curățenie prin sistemul instruire-implementare- monitorizare.

Și restaurantul sau hotelul tău poate primi a 7-a stea în materie de curățenie! Nu rata încrierea la cursurile de specializare organizate de B-AOPISCC! Urmărește-ne pe www.b-aopiscc.ro și rămâi conectat la noutățile din domeniu.

Articol scris în ediția 82 a revistei Horeca România de Asociația Operatorilor și Prestatorilor din Industria Serviciilor de Curățenie și Conexe (AOPISCC - Filiala București).

Sursă foto1: www.thebalance.com


banner aprilie