Teatrul Național București închiriază spații pentru activități de alimentație publică

tnbTeatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilului, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii unor spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei, Cod CAEN Rev.1; 5530 - Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 - Restaurante.

Perioada de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au obiectul de activitate menționat mai sus și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire.

Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publice

Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 - 14.

Garanția de participare la licitație este de 10.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 20,00 euro/mp.

Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 07.08.2017, ora 10:00.

Ofertele se vor deschide în data de 07.08.2017, ora 10:30.

Rezultatul licitației se va comunica până în data de 31.08.2017.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei.

Sursă foto: www.ziarulmetropolis.ro


banner aprilie