10 propuneri pentru îmbunătățirea turismului în stațiuni

statiuniromaniaMinistrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism, Maria Grapini, s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Naționale a Stațiunilor Turistice din România. La întâlnire au fost prezenți  25 de primari și reprezentanți ai autorităților locale reprezentând stațiunile turistice din România, care i-au adus la cunoștință ministrului câteva dintre propunerile acestora pentru anul 2013 în vederea susținerii turismului românesc.

Printre propunerile prezentate ministrului delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism se numără:

•  Alocarea de sume pentru fiecare localitate cu statut de stațiune turistică în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare și întreținere pentru zona de stațiune (iluminat public, întreținere spații verzi, cheltuieli de personal de întreținere).

•    Finanțarea de la bugetul de stat a proiectelor noi privind investițiile în infrastructura în localitățile cu statut de stațiuni turistice, care nu au beneficiat încă de astfel de finanțări;

•    Modificarea Legii nr.85/2003 privind resursele minerale și încasarea directă de către autoritățile publice locale a unui procent de 50% din redevența încasată de către ANRM, fapt ce ar face ca o parte din stațiunile turistice să nu mai solicite sume de la bugetul de stat. Sumele încasate astfel de către autoritățile publice să fie folosite cu destinație specială în infrastructura de turism;

•    Modificarea Legii Finanțelor Publice Locale nr.273/2006 și includerea în formula de calcul privind repartizarea bugetului către autoritățile publice locale și a numărului de turiști care vin în stațiune, nu numai a populației stabile;

•    Crearea la nivel național a unui fond de împrumut pentru administrațiile publice locale în vederea asigurării prefinanțărilor pentru proiectele europene.

statiunituristiceromania

•    Includerea în Codul Fiscal a unei prevederi care să permită scutirea agenților economici de la plata impozitului pentru investiții în turism și activități conexe mai mari de 1.500.000 de Euro.

•    Includerea tuturor localităților cu statut de stațiune turistică în programul de finanțare prin care se realizează baze sportive, întrucât în momentul de față bazele sportive se finanțează doar în localitățile cu statut de comună;

•    Alocarea către bugetele localităților, cu statut de stațiune turistică, a unui buget anual de 1.000.000 Euro, pentru următorii 4 ani, cu destinația de refacere și extindere a infrastructurii turistice.

•    Finanțarea programelor naționale bazine de înot, terenuri multi-funcționale, terenuri de fotbal, cu prioritate în stațiunile turistice, indiferent de statutul lor administrativ.

•  Continuarea atestării factorilor de cură ai stațiunilor turistice și declararea acestora ca stațiuni balneare sau balneoclimetice.

După ce i-au fost prezentate propunerile și solicitările celor prezenți, ministrul Maria Grapini și-a declarat disponibilitatea în vederea sprijinirii Asociației Naționale a Stațiunilor Turistice din România pentru a realiza cât mai multe proiecte din cele propuse.

De asemenea, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism le-a comunicat celor prezenți dorinta sa de a iniția un memorandum cu privire la stabilirea zonelor de interes național în turism și rentabilizarea unităților de cazare nefuncționale. Prin acesta, Ministrul Maria Grapini propune modificarea legislației actuale reglementată, în principal, de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, prin care să se menționeze în mod expres faptul că zonele turistice de interes național se reglementează prin lege specială.

Astfel, ministrul dorește trasarea unor reglementari clare în ceea ce privește amenajarea acestor zone turistice de interes național, cu sancționarea contravențională a celor care nu le respectă.

Totodată prin reglementarea acestor zone printr-o lege specială, acestea vor primi o susținere mai mare din partea autorităților centrale în vederea dezvoltării și valorificării resurselor existente.

Ministrul Maria Grapini a ținut să sublinieze faptul că o zonă de interes național nu reprezintă doar un oraș sau doar o stațiune, ci va cuprinde mai multe orașe, stațiuni, comune etc.


Cele mai citite articole

Prev Next