Consultare publică pentru dezvoltarea unor circuite cultural-religioase

manastirimoldovaAgenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează o consultare publică cu privire la dezvoltarea unor circuite cultural-religioase ce reunesc într-un mediu organizat cele mai renumite mănăstiri și biserici din regiunea Nord-Est.

Scopul este de a mări numărul vizitatorilor și a înnoptărilor în sectorul de turism cultural-religios din această regiune, totodată punând bazele dezvoltării durabile prin utilizarea organizată a obiectivelor cultural religioase din zonă.

Această activitate se efectuează în cadrul proiectului RECULTIVATUR – “Elaborarea unui instrument pentru includerea valorilor cultural-religioase în procesul de dezvoltare și planificare al centrelor urbane și comunităților rurale învecinate” finanțat prin programul Sud Estul Europei în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este partener împreună cu alte 15 instituții din arealul Europei de Sud-Est.

Pentru definirea unui itinerar reprezentativ a fost elaborat un chestionar care va sta la baza dezvoltării ulterioare a produselor turistice, în funcție de preferințele: potențialilor turiști, agenților economici din domeniul turismului, operatorilor de turism, instituțiilor publice.

Dacă faceți parte dintr-una din categoriile de mai sus, puteți sprijini acest proiect prin completarea chestionarului, care poate fi accesat la AICI.