România, mai accesibilă pentru turiștii moldoveni de la 1 februarie 2014

vizeschengenAgenția Turismului a Republicii Moldova a transmis o informare cetățenilor Republicii Moldova conform căreia cetățenii posesori de vize de scurtă ședere valabile (tip C), cu două sau multiple intrări, vize de lungă şedere (tip D) sau permise de şedere, cu termen de valabilitate sub cinci ani, eliberate în orice scop de un stat membru Schengen, pot intra pe teritoriul României fără a mai solicita în prealabil o viză românească.

“Acest lucru va fi posibil începând cu 1 februarie 2014, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 109 din 17 decembrie 2013, care completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 194/2002  privind regimul străinilor în România şi acordă facilităţi la intrarea pe teritoriul României a străinilor titulari ai unor documente eliberate de state Schengen”, se arată într-un comunicat al Agenției Turismului din Republica Moldova.

Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele Schengen de scurtă sau lungă şedere sau permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

Intrarea pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi poate fi făcută pentru o perioadă de maxim 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.

În același timp, se reamintește că orice persoană care se încadrează în această situaţie de exonerare de la obligativitatea deţinerii vizei române de scurtă şedere, este supus obligaţiei de a îndeplini condiţiile de intrare în România, respectiv: să deţină document de călătorie valabil, să prezinte documente prin care să justifice scopul şederii, să facă dovada mijloacelor financiare legale şi să deţină asigurare medicală de călătorie valabilă.