ANT solicită operatorilor de plajă să finalizeze lucrările până la 1 mai

operatoriplaje2014Autoritatea Națională pentru Turism solicită tuturor operatorilor economici care administrează sectoare/subsectoare de plajă pe litoralul românesc al Mării Negre în baza contractelor de închiriere încheiate cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” ca până la data începerii sezonului turistic estival 2014 (respectiv 01.05.2014) să finalizeze lucrările de amenajare și să depună la sediul instituției din bd. Dinicu Golescu. nr. 38, sector 1, București, documentațiile complete (întocmite conform prevederilor O.M.D.R.T. nr. 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic) în vederea obținerii autorizației turistice pentru plajă aferente fiecărui sector/subsector închiriat.

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) și f) din O.U.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă cu modificările și completările ulterioare, “neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival” constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 lei.”