CE a propus modificarea procedurilor de acordare a vizelor Schengen

vizeschengen1Europa are nevoie de o politică mai inteligentă în materie de vize pentru a putea atrage mai mulți turiști, susține Comisia Europeană. Propunerile prezentate de Comisie marți, 1 aprilie, vor simplifica procedurile pentru persoanele care doresc să călătorească în UE pentru sejururi de scurtă durată și vor reduce în mod considerabil durata procedurilor.

“Prin facilitarea accesului la spațiul Schengen pentru persoanele care călătoresc cu acte în regulă, va fi mai ușor pentru acestea să își viziteze prietenii și rudele, precum și să desfășoare activități comerciale. Acest lucru va stimula activitatea economică și crearea de locuri de muncă, de exemplu, în sectorul turismului, precum și în domenii de activitate conexe, cum ar fi sectorul restaurației și cel al transporturilor”, se arată într-un comunicat de presă.

Un studiu recent arată că, în 2012, s-a „pierdut” un număr total de 6,6 milioane de călători potențiali din șase dintre țările cu cel mai mare număr de călători, din cauza procedurilor greoaie de acordare a vizelor. De asemenea, studiul a relevat faptul că existența unor norme de acordare a vizelor mai flexibile și mai accesibile ar putea duce, doar pentru aceste șase țări, la o creștere cu 30% până la 60% a numărului de călătorii către spațiul Schengen. Acest lucru ar putea reprezenta o sumă totală de 130 de miliarde de euro sub formă de cheltuieli directe pe o perioadă de cinci ani (cheltuieli pentru cazare, alimente și băuturi, transport, divertisment, cumpărături etc.) și ar putea duce la crearea a aproximativ 1,3 milioane de locuri de muncă în sectorul turismului și în sectoare conexe.

Pentru a stimula economia europeană și a facilita viața persoanelor care călătoresc în UE, Comisia Europeană propune modificări importante în ceea ce privește normele în materie de vize. Principalele elemente ale acestui pachet sunt:

  • reducerea, de la 15 la 10 zile, a termenului-limită pentru procesarea cererilor de viză și luarea unei decizii;
  • posibilitatea de a depune cereri de viză la consulatele altor țări membre ale UE, în cazul în care statul membru competent pentru procesarea cererii de viză nici nu este prezent, nici nu este reprezentat în statul în care este depusă cererea;
  • acordarea de facilități considerabile persoanelor care călătoresc frecvent, inclusiv eliberarea obligatorie de vize cu intrări multiple, valabile timp de trei ani;
  • introducerea unui formular de cerere de viză simplificat și posibilitatea de a depune cereri „on-line”;
  • posibilitatea ca statele membre să elaboreze sisteme speciale de acordare a vizelor la granițe, pentru o ședere de maximum 15 zile într-un singur stat Schengen;
  • posibilitatea ca statele membre să faciliteze eliberarea vizelor pentru persoanele care călătoresc în scopul de a participa la evenimente importante;
  • introducerea unui nou tip de viză (viza de circuit) care să le permită persoanelor care călătoresc cu acte în regulă să se deplaseze în spațiul Schengen pe o perioadă de maximum 1 an (cu condiția ca șederea pe teritoriul unui stat membru să nu depășească 90 de zile într-un interval de 180 de zile).

Concret, Comisia propune acum:
•    Simplificarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a răspunde cererii în creștere. Normele actuale în materie de vize au dat deja numeroase rezultate, ceea ce a contribuit la o creștere cu 68% a numărului cererilor de viză, de la 10,2 milioane în 2009 la 17,2 milioane în 2013. Cu toate acestea, se poate face mai mult în vederea îmbunătățirii mobilității persoanelor care călătoresc cu acte în regulă. Adesea, problemele legate de obținerea vizelor limitează accesul și reduc,– prin urmare–, potențialele beneficii economice ale atracțiilor turistice. De exemplu, cu ocazia Expoziției universale de la Milano din 2015, milioane de noi turiști ar putea vizita Europa.
•    Stabilirea unui set mai clar de norme procedurale și accelerarea procesului. S-a propus reducerea, de la 15 la 10 zile, a termenului-limită pentru procesarea unei cereri de viză și luarea unei decizii cu privire la aceasta. Termenul maxim pentru depunerea unei cereri a fost extins de la trei la șase luni înainte de data preconizată a călătoriei, pentru a permite călătorilor să planifice și să evite perioadele de vârf. În plus, lista documentelor justificative va fi simplificată și va deveni exhaustivă, iar consolidarea armonizării acestor cerințe la nivel local va asigura un tratament egal al persoanelor care solicită vize. Asigurarea medicală de călătorie, care este obligatorie și adesea costisitoare, va fi eliminată.
•    Stimularea cooperării la nivel consular. Potrivit propunerii, în cazul în care statul membru competent pentru procesarea cererii de viză nici nu este prezent, nici nu este reprezentat într-o țară terță, solicitantul are dreptul să își depună cererea la oricare dintre consulatele prezente („reprezentare obligatorie”).
Se va facilita efectuarea de vizite repetate odată cu introducerea criteriilor obligatorii privind obținerea unei vize cu intrări multiple (MEV), valabile pe o perioadă de trei ani și ulterior pentru o perioadă de cinci ani, pentru persoanele care călătoresc frecvent și care sunt înregistrate în Sistemului de informații privind vizele (VIS). Solicitanții ale căror date sunt înregistrate în VIS și care au utilizat anterior, în mod legal, cel puțin două vize în ultimele 12 luni vor avea de câștigat de pe urma acestor facilități.

Această schimbare de norme este, de asemenea, posibilă datorită introducerii generalizate a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS), care se preconizează a fi finalizată în 2015, permițând consulatelor statelor membre să aibă acces la datele privind cererile de viză anterioare ale solicitanților.

Datorită faptului că ar avea posibilitatea de a călători în mod mai spontan, persoanele care dețin vize cu intrări multiple cu valabilitate mai lungă vor întreprinde, probabil, mai multe călătorii în spațiul Schengen decât în alte condiții. Un număr mai mare de călătorii ar stimula creșterea economică în spațiul Schengen.
•    Instituirea unei vize de circuit. Acest nou tip de viză va permite resortisanților țărilor terțe care călătoresc cu acte în regulă în spațiul Schengen să circule pe o perioadă de până la 1 an în această zonă (cu condiția ca șederea pe teritoriul unui stat membru să nu depășească 90 de zile într-un interval de 180 de zile), cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de până la doi ani (cu condiția ca solicitantul să nu stea mai mult de 90 de zile într-un interval de 180 de zile în același stat membru). Această viză li s-ar aplica, de exemplu, artiștilor care realizează spectacole live și care fac turnee în spațiul Schengen pentru o perioadă îndelungată, dar și persoanelor care călătoresc în scopuri personale, cum ar fi turiștii, cercetătorii și studenții care doresc să petreacă mai mult timp în Europa.

Următoarele etape: Ambele propuneri trebuie să fie aprobate de către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, lucru care se va întâmpla cel mai devreme în 2015.

După intrarea în vigoare a propunerilor, modificările se vor aplica tuturor statelor membre ale UE care aplică în totalitate politica comună în materie de vize în spațiul Schengen, precum și celor patru state asociate Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Trebuie remarcat faptul că Bulgaria, Croația, Irlanda, Cipru, România și Marea Britanie nu participă la politica în materie de vize.


Cele mai citite articole

Prev Next