Legea IMM-urilor, modificată

modificarilegeaimmurilorModificările la Legea IMM-urilor au fost adoptate marți, 8 aprilie a.c., de Camera Deputaţilor cu 318 voturi pentru şi ,,0” împotrivă, a anunțat ieri Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, Florin Jianu.

Aceste modificări aduse Legii 346/2004, cunoscută ca Legea IMM-urilor, au drept scop transpunerea în legislaţia românească a celor 10 principii prevăzute de iniţiativa Comisiei Europene “Small Business Act” (SBA). Măsurile de operaţionalizare a acestor principii sunt menite să confere valoare adăugată mediului de afaceri la nivel comunitar. Principalul scop al acestei noi măsuri legislative este de a asigura şanse egale tuturor IMM-urilor şi a ameliora cadrul juridic şi administrativ pe întreg teritoriul UE.

Modificarea Legii nr. 346/2004 va avea ca principale rezultate:

Implementarea integrală a principiilor SBA şi măsuri de operaţionalizare a acestora, evitând astfel discriminarea IMM-urilor din România, comparativ cu IMM-urile din ţările în care SBA se aplică.

Principalele prevederi:

1)    Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia şi constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii la introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM, trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ. Cu această ocazie, devine obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM.

2)    Dispoziţii speciale referitoare la achiziţiile publice în cazul IMM-urilor care subcontractează părţi din contracte. Va exista obligaţia includerii de prevederi privind termenele şi modalitatea de plată a subcontractanţilor. În acest fel se va evita amânarea plăţilor de către primii contractori a celor care prestează (subcontractanţi) în mod efectiv lucrările sau livrează bunurile, în majoritatea cazurilor fiind IMM-uri.

Acestea vin în completarea dispoziţiilor care dispun că IMM-urile beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii.

3)    asigurarea a 0,4% din PIB.

4)   Principiul numărului constant, însemnând introducerea unor noi sarcini administrative (obligaţii de raportare/conformare) pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. Definirea tuturor regulilor s-a realizat prin respectarea principiului “Gândiţi mai întâi la scară mică”.

5)    Asigurarea premiselor necesare pentru operaţionalizarea în România a strategiei UE 2020 privind construirea economiei inteligente, sustenabile şi inclusive. Prin completările introduse, se va acorda sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii prin facilitarea accesului la fondurile externe nerambursabile, prin proiectarea şi implementarea unor programe destinate IMM-urilor, precum:

•    fond de microfinanţare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf şi introducerea noilor tehnologii;
•    programe speciale de cercetare, dezvoltare şi consultanţă privind managementul, marketingul, networkingul, investiţiile în IMM-uri, în vederea furnizării de soluţii pragmatice pentru creşterea funcţionalităţii şi performanţelor firmelor pe piaţa internă şi internaţională;
•    fond pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice:
•    fond pentru minigranturi pentru microintreprinderi;
•    program pentru organizarea în fiecare regiune a ţării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice şi condiţiile specifice fiecărei zone;
•    fond capital de risc în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative.

6) Asigurarea dezvoltării continue a sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale prin sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul educaţional în organizarea de cursuri de formare antreprenorială şi profesională.

7) Prin asigurarea cadrului legal, se crează premisele pentru acordarea de stimulente pentru crearea de locuri de muncă. În acest sens, se va pune în evidență în mai mare măsură potenţialul IMM-urilor de a contribui la creşterea gradului de ocupare având în vedere că:

a) în România,în jur de 60% din numărul de salariaţi din economie lucrează în cadrul IMM-urilor (aproximativ 2,5 milioane angajați în peste 700.000 de IMM-uri) şi

b) IMM-urile creează cele mai multe noi locuri de muncă în economia României.

8) Pentru facilitarea accesului IMM-urilor la informaţie, legea prevede centralizarea informaţiilor privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, implementate de diferite autorităţi publice, inclusiv cele din Fonduri structurale, reducerea considerabilă a efortului acestora de documentare, contribuind substanţial la informarea lor privind sursele pentru susţinerea sectorului IMM-urilor.

Modificările Legii nr.346/2004, asigură cadrul legal și sunt în acord cu cele 10 principii şi măsurile prevăzute pentru operaţionalizarea acestora de către statele membre, prin inițiațiva Comisiei “Small Business Act for Europe” – COM (2008) 394 final, precum şi prin Programul de Guvernare.

Modificările legii pot fi găsite pe site-ul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism www.imm.gov.ro.

Noua Lege IMM în cifre:

•    Diversificarea surselor de finanţare pentru programele destinate IMM-urilor, pentru asigurarea a 0,4% din PIB;
•    Impact asupra a peste 700.000 de IMM-uri;
•    60% din numărul de salariaţi din economie (aproximativ 2,5 milioane angajați intră sub incidența modificărilor noii legi).