Aquapark la standarde europene, în Oradea

NymphaeaPrimăria Oradea a semnat contractul pentru achiziţionarea lucrărilor şi a dotării Complexului Nymphaea din cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”, se arată într-un comunicat.

Primăria Oradea a încheiat contractul cu firma KÉSZ Építő és Szerelő Zrt, care a câştigat licitaţia organizată anul trecut, prin KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Szeged Sucursala Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui aquapark modern, la standarde europene, prin crearea complexului urmărindu-se diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor turistice în general şi de agrement.

Proiectul tehnic prevede 6 corpuri de clădire precum şi 7 bazine - bazine pentru copii, pentru adulţi, bazine cu destinaţie sportivă - de înot și de sărituri, precum și 3 turnuri de câte 10, 7,5 respectiv 3 metri.

Preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului este de 69.803.091 lei (fără TVA). Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie. Termenul de execuţie a lucrărilor este de 10 luni.

Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, respectiv cel târziu la data de 17 februarie 2015.


Cele mai citite articole

Prev Next