Regio 2007-2013: impact pozitiv asupra turismului românesc

  • În domeniul turismului, fondurile Regio 2007-2013 au contribuit la creşterea spaţiilor de cazare, a numărului de turişti, a gradului de ocupare şi a cifrei de afaceri - în unităţile beneficiare faţă de unităţile care nu au implementat proiecte Regio, se precizează într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

impactfonduriregioturismStudiile de evaluare a Programului Operațional Regional arată că Regio 2007-2013 are un impact pozitiv pentru beneficiarii care au apelat la finanțare, dublat de un efect de propagare în întreaga comunitate, pentru cele 5 domenii majore de intervenție care au făcut obiectul unor analize de tip contrafactual, se arată în comunicatul MDRAP.

Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013 – se apropie de final; ultimele proiecte aflate în implementare trebuie încheiate până cel târziu 31 decembrie a.c. În această etapă a programului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) urmăreşte, prin Autoritatea de Management a programului (AMPOR), să măsoare impactul programului asupra dezvoltării regionale în România.

Impactul programului Regio 2007-2013 a fost măsurat, într-o primă etapă, pentru 5 dintre cele 13 domenii majore de intervenţie (DMI) ale programului. Principalele concluzii ale studiilor privind cele 5 domenii sunt redate pe site-ul MDRAP.

Vă prezentăm concluziile pentru DMI 5.2. - Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice.

DMI 5.2 TURISM

  • A crescut numărul camerelor și al locurilor de cazare nou create: cu 28,25 camere nou create/beneficiar IMM și cu 50,42 locuri de cazare per beneficiar IMM nou create, prin comparație cu unități din turism similare care nu au beneficiat de intervenția DMI 5.2.
  • A crescut numărul de „sosiri” și de „înnoptări”: beneficiarii privați ai DMI 5.2 au înregistrat în 2013, față de 2009, creșteri de 2-3 ori ale numărului de „sosiri” (inclusiv sosiri de turiști străini) și de „înnoptări” (inclusiv turiști străini).
  • Gradul de ocupare a beneficiarilor Regio a crescut, ca medie, de la 37,44% la 45,63%, peste valorile înregistrate la nivel național, de aproximativ 25%.
  • Numărul de angajaţi/beneficiar IMM a crescut, ca și cifra de afaceri: DMI 5.2 a adus fiecărui beneficiar IMM cu 12,40 mai mulți angajaţi, o creștere a cifrei de afaceri totale cu 1.122.536 lei și o creșterea a cifrei de afaceri din turism cu 933.995 lei.
  • Impactul proiectelor finanțate prin DMI 5.2 al Regio este mai puternic la nivel local și zonal, prin locurile de muncă create și taxele și impozitele virate la bugetul local, dar și prin stimularea altor investiții și a afacerilor conexe. Proiectele cele mai eficace sunt cele implementate în orașele mari și în stațiuni turistice de interes național și local. Proiectele care au aplicat un concept „integrat” (în sensul modernizării și extinderii infrastructurii existente și diversificării produsului turistic prin dezvoltarea unei infrastructurii de agrement sau adăugarea unei astfel de infrastructuri sau a unei capacități de cazare deja existente) au un impact superior prin comparație cu investițiile realizate doar în infrastructura de cazare.

Mai multe informații găsiți AICI.


Cele mai citite articole

Prev Next