Mai puțini turiști în structurile de cazare din Republica Moldova

turistirepublicamoldovaStructurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova au fost frecventate în perioada ianuarie - septembrie a.c. de 225.100 de turişti, din care 157.800 de turişti moldoveni (70,1% din total) şi 67.300 de turişti străini (29,9%), a anunțat Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. 

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-1,2%), pe seama diminuării acestuia la cămine pentru vizitatori (-17,2%), la hoteluri şi moteluri (-5,4%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-3,3%), structuri de întremare (-1,1%).

De menționat este faptul că s-a mărit numărul turiştilor cazaţi la tabere de vacanţă pentru elevi (+10,8%), pensiuni turistice şi agroturistice (+5,3%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (25,6%), Ucraina (14%), Federaţia Rusă (9,8%), Italia (4,9%), Turcia şi Germania (câte 4,5%), Statele Unite ale Americii (3,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,4%), Polonia (2,3%), Franţa (2,2%), Suedia (1,6%), Bulgaria (1,8%), Olanda şi Israel (câte 1,7%), Austria şi Belarus (câte 1,1%).

La structurile de primire turistică colective, în perioada ianuarie - septembrie 2015, au fost înregistrate 1,268 milioane înnoptări, cu 0,8% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2014. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de creşterea acestora la hoteluri şi moteluri (+17,2%), structuri de întremare (+5,0%), tabere de vacanţă pentru elevi (+3,8%).

Din numărul total de înnoptări 84,8% le revine înnoptărilor turiştilor rezidenţi şi 15,2% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.

Durata medie de şedere a unui turist în perioada ianuarie - septembrie 2015 a constituit 6,6 zile, din care 7,8 zile - la turiştii moldoveni şi 3,9 zile - la turiştii nerezidenţi.

În primele 9 luni ale acestui an, indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 37,5%, inclusiv la structuri de întremare - 71,5%, cămine pentru vizitatori - 55,2%, tabere de vacanţă pentru elevi - 59%, hoteluri şi moteluri - 18,7%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă - 16,4%, pensiuni turistice şi agroturistice - 11,9%.

Sursă foto: www.e-marketingassociates.com