Final de proiect - “Tehnici ecologice pentru agroturismul din România”

ecologieProiectul “Tehnici ecologice pentru agroturismul din România”, în cadrul căruia au fost inaugurate în octombrie 2015, două staţii de epurare biologice (cu pat de stuf), a ajuns la final.

Proiectul a fost implementat de către organizația Openfieds (fostă Heifer Project pentru România) la două pensiuni din localităţile Vadu Izei şi Mara (judeţul Maramureş) și a fost realizat cu fonduri Norway Grants alocate de către Guvernul Norvegiei prin Innovation Norway.

Proiectul, unic în România, are la bază sistemul norvegian de management a apelor reziduale care foloseşte filtre cu pat de stuf și a fost dezvoltat cu sprijinul NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Researh). Valoarea fondurilor alocate se ridică la 183.000 euro.

“Tehnici ecologice pentru agroturismul din România” a vizat construirea a două staţii de epurare cu pat de stuf, premieră pentru agroturismul din România. Scopul construirii lor îl reprezintă epurarea apelor uzate utilizând tratarea biologică a apelor reziduale cu filtre biologice vegetale pentru pensiunile agroturistice şi gospodăriile din localităţile Mara şi Vadu Izei.

Beneficiarii proiectului sunt pensiunea Pintea Haiducu din localitatea Mara și Casa Borlean din Vadu Izei. Stațiile au fost proiectate să deservească un număr de 30 de persoane și, pe lângă cele două pensiuni, ele vor asigura epurarea apei uzate și de la viitoarele căsuțe din lemn ce se vor construi lângă pensiunea Pintea Haiducu precum și de la alte trei gospodării aflate în vecinătatea pensiunii Casa Borlean.

Volumul maxim de ape uzate zilnic este estimat la de 4,68 mc per locație. Aceste cifre corespund volumului de ape uzate generat de 5 sau 6 gospodării, respectiv 30 de persoane pe zi sau 5 mc/zi, în conformitate cu standardele norvegiene.

Sistemul de management al apelor reziduale din România este o componentă a protecției mediului căreia îi trebuie acordată o atenție specială. Dacă zonele urbane mai beneficiază de stații de tratare a apelor uzate, zonele rurale se caracterizează prin protecția insuficientă a resurselor de apă. Un procent foarte mic al populaței rurale este conectat la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate menajere. Punerea în aplicare a unor astfel de sisteme va preveni contaminarea pânzei freatice şi poate duce la utilizarea mai eficientă a gunoiului ca îngrăşământ. - a declarat Dr. Ovidiu Spînu, Director Fundația OPENFIELDS.

Volumul apelor reziduale evacuate în ultimii ani a fost de peste 4.000 milioane m3/ an, din care aproape 65% trebuie să fie tratate. Din volumul total de ape reziduale care trebuie purificate, aproximativ 21 % sunt suficient tratate, în timp ce restul de 79% al apelor reziduale în totalitate netratate sau insuficient tratate au fost evacuate în receptorii naturali. Acest lucru se datorează în principal lipsei facilităţilor de tratare sau insuficienţa lor din întreaga ţară.

Sistemul norvegian de management a apelor reziduale folosind filtre cu pat de stuf este, momentan, unic în România. Pe termen scurt se va realiza îmbunătăţirea sistemului de management al apelor reziduale şi gestionarea deşeurilor domestice în zona ţintă iar pe termen lung se va urmări îmbunătăţirea sistemului de management al apelor reziduale şi gestionarea deşeurilor domestice în alte zone turistice rurale din România, a adăugat Dr. Ovidiu Spînu.

Unul dintre cele mai eficiente sisteme de tratare naturală pentru îndepărtarea materiilor organice, a nutrienților și a bacteriilor și altor agenți patogeni îl reprezintă paturile de filtrare/cu zone umede. Eficiența acestor sisteme în îndepărtarea principalilor poluanți este relativ ridicată, 90% CBO, >50% N, >90% P și >99% bacterii. În Norvegia, sistemele cu flux orizontal de ape uzate sub suprafața patului sunt utilizate în mod obișnuit, astfel că zonele umede sunt clasificate în Norvegia ca zone umede construite cu flux subteran orizontal (HSFCW).
Despre OPENFIELDS

OPENFIELDS (fostă Heifer Project pentru România) are în componență o echipa cu experiență de peste 20 ani ani în domeniul proiectelor sociale. OPENFIELDS susţine dezvoltarea comunităţilor prin dezvoltarea sustenabilă a fermelor, dezvoltarea de lanţuri valorice de la producţie la marketing, asistarea grupurilor dezavantajate, protecţia mediului şi promovarea agroecologiei.