Activități de pregătire a sezonului turistic estival 2016

pregatiresezonestivalAutoritatea Națională pentru Turism va desfășura în perioada 22-29 aprilie activități de pregătire a sezonului turistic estival 2016. Acțiunile se vor desfășura în județul Constanța, în stațiuni turistice și localități cu potențial turistic de pe litoralul Mării Negre.

Reprezentanții Direcției Generale Control și Autorizare Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism vor efectua verificări asupra stadiului de pregătire a sezonului turistic estival 2016 și a activităților turistice ce se desfășoară pe litoralul Mării Negre, respectiv:

  • Contactarea conducerii Direcţiei Apele Române Dobrogea-Litoral pentru informare asupra sectoarelor de plajă licitate, a celor rămase în administrare directă şi discuţii premergătoare utilizării plajelor turistice de către operatorii de plajă/Direcţia Apele Române Dobrogea-Litoral. În acest sens, un subiect important îl reprezintă și realizarea lucrărilor de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic de către Direcţia Apele Române Dobrogea-Litoral;
  • Informarea operatorilor de plajă asupra procedurilor de exploatare legală a plajelor închiriate, inclusiv modul de obținere a autorizației turistice de plajă;
  • Contactarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale cu privire la înfiinţarea serviciilor de salvare acvatică-salvamar şi a serviciilor de prim ajutor pe plaje precum și stadiul lucrărilor de realizare a utilităților pentru plaje (canalizare, apă, energie electrică, colectarea selectivă a deșeurilor, etc);
  • Verificarea stării edilitar-gospodărești a staţiunilor de pe litoral (iluminatul public, amenajarea spațiilor verzi și a parcărilor, toaletarea copacilor, a arboretului, efectuarea reparațiilor la carosabil și a aleilor, montarea panourilor indicatoare, de orientare spre obiectivele turistice, structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare (respectarea reglementarilor privind renovarea exterioarelor construcțiilor din stațiunile turistice de pe litoral - etc), alimentație publică, agrement, puncte farmaceutice funcționale, transport public, comerțul stradal, depistarea clădirilor abandonate/în construire (pregătire, reparare, curăţare a clădirilor);
  • Informarea autorităţilor publice locale şi a operatorilor economici privind respectarea reglementărilor referitoare la dezinsecția și deratizarea domeniului public și al structurilor de primire turistice în stațiunile de pe litoral;
  • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate operatorilor economici cu activitate de turism;
  • Realizarea și distribuirea unor fly-ere cu informaţii referitoare la obligativitatea clasificării structurilor de primire turistică în vederea diminuării fenomenului de turism „la negru”.

Sursă foto: blog.olextur.ro