Revoluție sau bulversare fiscală - principalele modificări ale anului

revolutiefiscalaAnul 2018 a adus importante schimbări de ordin fiscal, dar şi o serie de modificări sau chiar noutăţi legislative care au impact în toate domeniile economice şi sociale, inclusiv în domeniul industriei ospitalității.

Split TVA, birocraţia pontajului la muncă, trecerea contribuţiilor sociale ale angajaţilor de pe companie pe angajat (chiar dacă se reduce sarcina fiscală) - sunt printre măsurile revoluţiei luate în ceasul al 13-lea. De asemenea, cota de impozitare a veniturilor scade de la 16% la 10%, firmele funcţionează după regului noi, apare o nouă taxă auto, iar salariul minim creşte, la fel ca şi amenzile.

Aceste măsuri provoacă nervozitate, schimbă bugetele companiilor private, schimbă salariile brute (asta dacă angajatorii privaţi vor să mărească salariile brute prin trecerea contribuţiilor astfel încât salariul net să rămână acelaşi), dar mai ales, afectează cash-flow-ul companiilor.

Dintr-o perspectivă cinică, revoluţia fiscală dă posibilitatea companiilor private să facă restructurări de personal, fără costuri salariale. Dacă vrei să scapi de o secţie, de anumiţi oameni, nu le majorezi salariile brute şi nici nu le dai bonusuri, iar ei se vor trezi cu un salariu net mai mic cu 20%, prin trecerea contribuţiilor. Acest lucru îi va pune pe mulţi în situaţia să plece singuri din companie, fără ca angajatorul să le plătească salarii compensatorii.

Iată câteva dintre schimbările care ne vor influenţa în acest an:

 • Plata defalcată a TVA (TVA Split). Taxa pe valoare adăugată rămâne 19% în anul 2018. În schimb, apar modificări la plata acestei taxe de către firmele plătitoare de TVA. Mecanismul plății defalcate a TVA a fost introdus opțional de Guvern din octombrie 2017, cu obligativitatea aplicării de către toate firmele plătitoare de TVA de la 1 ianuarie 2018. În cele din urmă, Parlamentul a modificat sistemul obligatoriu și l-a limitat la anumite categorii de firme: cele în insolvență și cele cu anumite restanțe la plată, care trebuie să-și deschidă separat cel puțin un cont de TVA. Firmele plătitoare de TVA care nu sunt obligate la sistemul split TVA, pot trece opțional la plata defalcată a TVA. Acestea vor beneficia în anul 2018 de o reducere cu 5% a cuantumului impozitul pe profit (sau pe venitul microîntreprinderii). Firmele care au ca furnizor o societate care aplică TVA Split trebuie să-i plătească în conturi separate.
 • Contribuţiile de asigurări sociale, CAS-ul, vor fi plătite de angajator, dar din banii salariatului, nu (şi) din banii firmei, cum a fost până la 1 ianuarie 2018.
 • Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS), în procent de 10%, va fi datorată de o multitudine de persoane care realizează venituri cum ar fi: din dividende, din dobânzi, din alte surse, din activităţi independente etc. Baza lunară de calcul a contribuţiei la sănătate pentru venitul din dividende este salariul minim brut pe ţară, valabil în luna în care se achită dividendele.
 • Salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Această majorare a brutului este dată în primul rând de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dar și de o creștere a netului, ceea ce implică o majorare a costului salarial total pentru firmă, de la 1.783 de lei pe lună în anul 2017 la 1.943 de lei în anul 2018, pentru fiecare salariu minim acordat. Prin majorarea salariului minim brut, crește și o serie întreagă de amenzi care au ca referință această valoare, așa cum sunt amenzile rutiere, unde un punct-amendă a crescut de la 145 de lei la 190 de lei în 2018 (10% din salariul minim brut).
 • Impozitul pe venit devine 10% pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepţia veniturilor din dividende - pentru care se păstrează cota de 5%. Pentru persoanele care realizează venituri din salarii se majorează deducerile personale în funcţie de mărimea salariului şi de numărul persoanelor aflate în întreţinere, însă până la limita a 3.600 de lei, peste care nu se mai acordă deduceri personale.
 • Cota de contribuţii la Pilonul II de pensii se reduce de la 5,1% la 3,75%, în condiţiile majorării salariilor, valoarea achitată fiind similară celei virate anul trecut.
 • Prag nou pentru microîntreprinderi. O microîntreprindere este atunci când are venituri de până la un milion de euro. Veniturile sunt calculate în lei la cursul BNR din ultima zi a anului anterior, respectiv 4,6597 lei/euro, cursul din 29 decembrie 2017, deci plafonul respectiv este de 4.659.700 de lei. Se păstrează cotele de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat cu normă întreagă şi de 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi.
 • Procedurile REVISAL 2018. Prin HG nr. 905/2017, angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, care se produce până la 31 martie 2018. Ulterior datei de 31 martie 2018, ca regulă angajatorii vor avea, mai departe, obligația să transmită în REVISAL modificările salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acesteia. În cazul contractelor nou încheiate, acestea trebuie transmise, în continuare, către Registrul REVISAL, cu o zi înainte ca angajatul sa își înceapă activitatea.
 • Notificarea Fiscului. Românii care intenţionează să plece din ţară pentru mai mult de şase luni de zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, să fie amendaţi dacă nu notifică Fiscul în prealabil. Notificarea Fiscului trebuie făcută prin completarea şi depunerea unui formular de rezidenţă fiscală. La fel, trebuie să depună chestionarul şi persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în ţara noastră o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.
 • Vânzările de case și terenuri sub un anumit plafon sunt scutite de impozitare. Este vorba, mai precis, de tranzacțiile de până la 450.000 de lei, peste această sumă aplicându-se o cotă de 3%.
 • Abonamentele medicale suportate de angajator pentru salariați sunt, mai nou, venituri neimpozabile, conform schimbărilor legislative.
 • Deținătorii de domenii „.ro” vor achita, începând din martie 2018, o taxă anuală de mentenanță, aceasta nefiind datorată în momentul de față.
 • Accizele la alcool și țigări. În domeniul produselor accizabile, se introduce o nouă contravenție. Se vor confisca echipamentele, cisternele și recipientele în care se regăsesc produselor accizabile supuse marcării (țigarete și unele sortimente de băuturi alcoolice), fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false. Pe lângă această confiscare, se mai aplică și sancțiune contravențională constând în amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

Articol scris de Costi Neacșu, avocat, în ediția 85 a revistei Horeca România.