IMM-urile din industria HoReCa se pot înscrie în programul “ElectricUp”

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul programului “ElectricUp”.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă  între  27  kWp  și  100  kWp  necesară  consumului  propriu  și  livrarea surplusului  în  Sistemul  energetic  national, precum  și  a  stațiilor  de  reîncărcare  de  22  kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Formularul electronic de înscriere în cadrul programului ”ElectricUp” va fi activ pe link- ul granturi.imm.gov.ro începând de vineri, 4 decembrie 2020, ora 10.00, și va rămâne activ pe o perioadă de 60 de zile.

electricUp

Procedura de implementare a programului „ElectricUp” poate fi consultată la următorul link: http://energie.gov.ro/ElectricUp/

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  prin  utilizarea  sistemelor  de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea  utilizării  autovehiculelor  electrice  și  electrice  hibrid  plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea  staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.