Granturi de până la 100.000 EURO pentru digitalizarea IMM-urilor

IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul HoReCa pot primi finanțare nerambursabilă de până la 100.000 euro pentru digitalizarea activității desfășurate.

Conform Programului Național de Digitalizare a microîntreprinderilor și IMM-urilor, poți beneficia de finanțare sub formă de granturi pentru digitalizarea activității desfășurate, cu doar 10% valoarea cofinanțării.

digitalizarehoreca

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți:

Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice.

•    NU pot aplica companiile care au autorizate activități din următoarele domenii de activitate:

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice;
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

•    IMM-uri cu media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani cel puțin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea finanțării:

•    Valoarea finanțării nerambursabile poate fi cuprinsă între 30.000 - 100.000 euro. (reprezentând maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect).
•    Suplimentar, beneficiarul ajutorului financiar va contribui cu minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Acest program sprijină activitatea digitală IMM-urilor non-TIC prin:

•    Achiziții de  hardware TIC, dispozitive și echipamente corelate cu implementarea proiectului;
•    Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
•  Achiziționare şi/sau dezvoltare şi/sau adaptare a aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluții de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
•    Procurare de website de prezentare a companiei (maxim 10.000 lei);
•    Achiziție de nume de domeniu nou ”.ro”;
•    Achiziția soluției de semnătură electronică;
•    Trecerea arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
•    Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
•    Soluții IT pentru comerțul electronic;
•    Servicii de tip cloud şi SaaS (Software as a Service);
•    Servicii de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
•    Servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/ rețele;
•    Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
•    Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și / sau managementul aplicației de proiect;
•    Cheltuieli de instruire a personalului responsabil cu utilizarea și mentenanța produselor implementate / achiziționate.

digitalizareIMM

NU sunt eligibile următoarele cheltuieli:

•    Achizițiile de elemente de mobilier;
•    Achiziții de obiecte de inventar;
•    Cheltuielile salariale;
•    Înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente în cadrul firmei.

ATENȚIE! Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile nu poate depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate, exceptând:

•    Cheltuielile cu servicii de consultanță / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice;
•  Cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propus spre finanțare şi / sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect).

Modalitatea de depunere a proiectului:

•    Pentru a propune un proiect în vederea finanțării, solicitantul va completa în limba română cererea de finanțare în sistemul electronic MySMIS, în cadrul apelului aferent;
•    Solicitanții au obligația înregistrării în sistem, înainte de demararea completării conținutului cererii de finanțare.

Durata proiectului:

Durata de implementare a Programului Național de Digitalizare este până la data de 31 decembrie 2023. Perioada de sustenabilitate este 3 ani după finalizarea proiectului.

Articol scris de Iulian Cazacu, Președinte Centrul de Dezvoltare SMART (www.smart.org.ro), pentru ediția 102 a revistei Horeca România.