Catalogul surselor de finanţare - iunie 2012

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a publicat Catalogul surselor de finanţare – iunie 2012,  care conţine programele de finanţare nerambursabilă active finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României. Catalogul surselor de finanţare are 4 secţiuni, adresate societăţilor comerciale, autorităţilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi universităţilor.

euro2

Printre programele de finanţare destinate autorităţilor publice, în domeniul turismului, menţionăm “Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi dotarea acestora”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional.
Pentru proiecte ce presupun construirea / reabilitarea clădirilor în care vor funcţiona Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică valoarea totală a proiectului este cuprinsă între: minim 170.000 lei şi maxim 630.000 lei şi minim 170.000 lei şi maxim 1.700.000 lei. Pentru proiecte ce presupun dotarea Centrelor valoarea totală a proiectului este cuprinsă între: minim 170.000 lei şi maxim 330.000 lei.
Reamintim că pe 2 martie 2012 a fost inaugurat la Suceava primul centru naţional de informare şi promovare turistică din România finanţat din fondurile europene alocate României cu această destinaţie. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.7 milioane lei, din care 1.3 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile.
catalogRevenind la catalogul surselor de finanţare – iunie 2012 publicat de ADR Centru, printre programele destinate societăţilor comerciale de această dată menţionăm “Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin H.G. nr. 1680/2008” dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mari. Obiectivul programului este dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă. Valoarea grantului este de maxim 28,125 milioane euro iar condiţiile de eligibilitate sunt:
•    investiţia iniţială are o valoare care depăşeste echivalentul în lei a 10 milioane euro (nou prag introdus în data de 23 iunie 2010);
•    se creează cel puţin 100 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale (nou prag introdus în data de 23 iunie 2010).

Pentru lista completă a surselor de finanţare disponibile în luna iunie 2012 intraţi aici.