S-a deschis Centrul Național de la Brașov, în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil

centrubrasovconventiacarpaticaMinisterul Turismului, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, a inaugurat miercuri, 10 mai 2017, Centrul Național în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil, obiectiv asumat de România în cadrul Convenției Carpatice, la care țara noastră a aderat în anul 2006.

Obiectivul general al Convenţiei, care reunește Republica Cehă, Polonia, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina, Ungaria și România, îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiilor locale şi a conservării valorilor naturale şi culturale; aderarea la Convenţie a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii precum: conservarea biodiversităţii, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură şi silvicultură, transport, turism, industrie şi energie.

Cele şapte ţări semnatare ale Convenției Carpatice au semnat, ca document subsecvent, Protocolul privind turismul durabil, pentru a asigura dezvoltarea turistică echilibrată şi eficientă a acestui excepţional ecosistem. Documentul este o iniţiativă a Organizaţiei Mondiale a Turismului şi relevă importanţa strategică a zonei în contextul regionalizării şi redefinirii hărţilor turistice la nivel european. Ţintele Strategiei pentru turism durabil sunt: creşterea efectivă a nivelului de integrare dintre turism şi alte sectoare relevante, respectiv elemente socio-culturale şi ecologice, economice; creşterea participării publice, conştientizării şi conservării interesului faţă de turism în Carpaţi.

În vederea implementării acestor obiective și stabilirii de direcții comune și măsuri pentru a valorifica și a utiliza în mod eficient resurse naturale și culturale pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Carpați, statele semnatare au decis înființarea a trei Centre Naționale în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil, cu localizare în România, Polonia și Ucraina.

Prin deschiderea Centrului Național de la Brașov, România își îndeplinește obiectivul asumat, ceea ce se dorește a fi un semnal că țara noastră este pregătită și din punct de vedere logistic pentru a găzdui Secretariatul permanent al Convenției Carpatice. Țara gazdă va fi aleasă în acest an, între România, Polonia, Slovacia și Ucraina, care și-au depus candidaturile, iar votul trebuie să fie unanim. Dosarul de candidatură al României a fost realizat de către fosta Autoritatea Națională pentru Turism, alături de Consiliul Județean Brașov și cu suportul M.E.C.T.

Totodată, România candidează și pentru a găzdui Platforma pentru Turism, adică secretariatul dedicat turismului din cadrul Convenției Carpatice.

Pentru ambele secretariate este nominalizat orașul Brașov.

Informații generale privind rolul Centrului Național România (CNR) în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism

Sectorul turistic - CNR creează o rețea de destinații, instituții de turism naționale și internaționale. Această rețea va asigura o comunicare eficientă a părților cointeresate din turism și coordonarea eforturilor comune pentru adaptarea Strategiei pentru Turism Durabil a Convenției Carpatice la nevoile și direcțiile strategice naționale.

Sectorul guvernamental - CNR va primi mandatul Grupului de Lucru pentru Turism Durabil al Convenției Carpatice pentru a face legătura directă între grupurile de lucru naționale pe turism ale statelor semnatare (Task Force-uri). Comunicarea între acestea va asigura dezvoltarea și punerea efectivă în aplicare a proiectelor și inițiativelor relevante Strategiei pentru Turism Durabil a Convenției Carpatice.

Sectorul neguvernamental - CNR va asigura integrarea deplină în rețeaua extinsă pentru a acoperi subiecte relevante, cum ar fi conservarea diversității biologice și protecția patrimoniului cultural, dezvoltarea turistică durabilă.

Sursă foto: www.bzb.ro