România și Egiptul vor intensifica cooperarea în domeniul turismului

cooperareromaniaegiptMinisterul Turismului a semnat în data de 29 august 2017 un protocol de colaborare cu Ministerul Turismului Republicii Arabe Egipt, cu scopul consolidării, aprofundării și extinderii cooperării în domeniul turismului.

Protocolul dintre cele două instituții reprezintă un pas important în vederea susținerii reciproce și a dezvoltării de activități comune. Ministerele de resort, în conformitate cu legile naționale și acordurile internaționale la care ambele state sunt părți, vor întreprinde demersurile necesare pentru promovarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale și pentru facilitarea fluxurilor turistice între cele două țări, cu sprijinul agențiilor de turism și al altor structuri și organizații care desfășoară activități în domeniul turismului.

Documentul prevede ca cele două entități să încurajeze participarea reciprocă la expozițiile de turism și la evenimentele culturale care se derulează în ambele țări, pe baza înțelegerii dintre acestea, precum și cooperarea în domeniul turismului terapeutic.

Instituțiile vor colabora, de asemenea, în ceea ce privește schimbul de experiență și de publicații, informații și date statistice în turism. Acestea vor sprijini inițiativele de cooperare în domeniul turismului între autoritățile administrației publice locale din România și Republica Arabă Egipt pentru valorificarea potențialului de dezvoltare a activităților turistice la nivel local și pentru promovarea destinațiilor turistice ale celor două țări.

Protocolul a fost semnat în cadrul unei ceremonii de către domnul Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului, și domnul Sameh Shoukry, ministrul Afacerilor Externe, delegat din partea Republicii Arabe Egipt ca semnatar. În cadrul acestei ceremonii, s-au semnat și alte două documente bilaterale: între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt și între cele două Ministere ale Afacerilor Externe.

Sursa: www.turism.gov.ro