Oportunitate de finanțare pentru IMM-uri

Oportunitate de finanțare pentru IMM-uri
person Roxana Băjănică, SMART Development Center
access_time_filled

Sectorul HoReCa reprezintă unul dintre cele mai importante ramuri ale economiei românești, contribuind cu aproape 5% la PIB. În contextul pandemic declanșat în martie 2020, acest sector a fost primul vizat de restricțiile impuse de autorități. IMM-urile afectate au anul acesta o oportunitate de finanțare.

Conform statisticilor, afacerile din domeniu au scăzut, raportat la anul 2019, cu 35%, iar numărul de angajați a cunoscut și el o scădere de 19%. Având în vedere criza acută cu care s-a confruntat și încă se confruntă acest sector, continuarea și chiar amplificarea măsurilor Guvernului sunt binevenite. Mai mult, conform datelor statistice, industria ospitalității a înregistrat în anul 2020 o pierdere netă de 220%, iar cea a evenimentelor de 169%. Estimăm că interesul relativ scăzut al firmelor din domeniul HoReCa pentru anterioarele scheme de ajutor de stat (10.185 de solicitanți, dintr-o estimare a Ministerului de circa 30.000 de firme) va fi depășit în luna martie, când se preconizează lansarea Acțiunii 4.1.1 (măsura 3), acestea urmând să acceseze întreaga sumă disponibilă pentru acest program.
IMM-urilor afectate de pandemia COVID – 19 care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților, vor avea la dispoziție un buget total de 358,38 milioane de euro pentru depunerea de proiecte de investiții în cadrul Acțiunii 4.1.1 (măsura 3).

Solicitanții vor putea beneficia de granturi de până la 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019. Valoarea minimă a finanțării publice nerambursabile fiind de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

Astfel, intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive (amenajarea spațiilor de producție/servicii și dotarea cu active corporale și necorporale) este de:
• 95% pentru microîntreprinderi (0 – 9 angajați); 5% contribuție proprie;
• 90% pentru întreprinderi mici (10-49 angajați); 10% contribuție proprie;
• 85% pentru întreprinderi mijlocii (50-249 angajați); 15% contribuție proprie.

Pot beneficia de acest program, IMM-urile din România active în:
• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P – Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.
Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

Condiții minime de eligibilitate
Pentru a beneficia de ajutor financiar prin acest program, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele:
• data de înființare a acestora este cel târziu 31.12.2018;
• au activitate curentă/ operațională desfășurată în anul 2019 și 2020;
• au obținut o cifră de afaceri în 2020 cu cel puțin 5% mai mica față de cifra de afaceri din 2019;
• își propun investiții de minim 20% în obiective ce țin de protecția mediului;
• numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate, trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, în caz contrar proiectul va fi respins;
• nu sunt în faliment, insolvență sau dificultate la finalul anului 2019;
• dispun de fonduri suficiente pentru cofinanțarea proiectului;
• nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități.

Firmele care au avut activitatea suspendată în 2020 pot accesa programul în condițiile în care activitatea nu a fost suspendată pe întreaga perioadă a anului și doar începând cu luna aprilie. Astfel, societățile care au înregistrat o cifră de afaceri de 0 lei în anul 2020, nu sunt eligibile.

Achizițiile și cheltuielile eligibile prin măsura POC 4.1.1.
Investiții în activități productive sunt:
• Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii;
• Cheltuieli legate de consultanță la elaborarea cererii de finanțare, în managementul proiectului, în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, după caz;
• Cheltuieli cu achiziția de utilaje, tehnologii specifice codului CAEN pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă;
• Echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj;
• Achiziții de mobilier, birotică, echipamente informatice;
• Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride;
• Instalații / echipamente specifice cu scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activităților;
• Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
• Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Toate cererile de finanțare se vor depune prin aplicaţia electronică pusă la dispoziție de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru o perioadă de 5 zile calendaristice.

Alte informații și noutăți privind derularea și accesarea liniei de finanțate 4.1.1 din cadrul POC pentru investiții în activități productive sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302