Soluțiile de finanțare în vederea gestionării efectelor produse de pandemia COVID-19 în economie

person Horeca
access_time_filled

Criza pandemiei de coronavirus a produs economiei prejudicii care cu greu puteau fi anticipate, afectând industria HoReCa la un nivel fără precedent; politicile naționale de protecție a populației pentru diminuarea efectelor acestei pandemii, precum: starea de urgență, restricțiile de ieșit din casă, distanțarea socială, restricțiile de călătorie au avut ca rezultat închiderea multor afaceri din domeniul HoReCa și o reducere drastică a veniturilor acelora ce au ales să funcționeze în perioada pandemiei.

în acest context, pentru a reduce impactul COVID-19 asupra economiei, Guvernul României împreună cu Uniunea Europeană propun o serie de soluții de finanțare pentru redresarea domeniului HoReCa. Astfel, firmele ce activează în România pot sau vor putea să-și finanțeze activitatea sau investițiile prin fonduri nerambursabile sau diferite forme de creditare cu garanții de stat, existente sau aflate în curs de aprobare.

Soluțiile de finanțare disponibile pentru redresarea domeniului HoReCa din România vizează:

finantaresectorulhoreca

A.    Fonduri pentru sprijinirea angajărilor:

1. Schema de sprijin de 41.5% din salariul brut pe o perioadă de 3 luni pentru angajatorii IMM și întreprinderi mari care se încadrează în una dintre următoarele situații:
• au avut angajați în șomaj tehnic, care au fost / vor fi reîncadrați la muncă: pentru reactivarea angajaților.

Angajatorii vor beneficia timp de trei luni de plata unei părți din salariu, reprezentând 41.5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat: sprijin maxim 2.253 RON / lună / angajat (dar nu mai mult de 41.5% din salariul brut din contractul de muncă).
• Suma se acordă în valoare brută pentru asigurarea unei părți din salariul angajatului, indiferent de durata programului de lucru stabilit de acesta cu angajatorul
• Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la 31 decembrie 2020.

2. Schema de sprijin de 50% pe o perioadă de 12 luni pentru angajarea de persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani, respectiv peste 50 de ani.
Angajatorii IMM și întreprinderi mari care angajează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:
• persoane între 16-29 ani, înregistrați ca șomeri (fără alte condiții);
• persoane peste 50 de ani, înregistrați ca șomeri, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere (în România sau în străinătate), pe perioada stării de urgență sau stării de alertă.
Forma de sprijin:
• 50% din salariul brut, dar nu mai mult de 2.500 lei / lună / angajat, pe o perioadă de 12 luni;
• Angajament: menținerea raportului de muncă pe o perioadă de 12 luni după expirarea perioadei de sprijin de 12 luni (12 luni + 12 luni).

Programul SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency)

Acest program finanțează scheme de sprijin în special pentru un program flexibil de lucru. Dacă unei companii i s-a redus vânzarea într-un anumit procent, ca să nu dea afară oamenii, atunci se stabilește un program flexibil pentru angajați și statul acoperă perioada în care omul nu a muncit. Este necesară modificarea Codului Muncii, astfel încât să permită un program de lucru flexibil.

B.    Creditare bancare cu garanții de stat:

1. IMM INVEST ROMâNIA

• Credite pentru capital de lucru:
• Max. 500.000 de lei – microîntreprinderile (0-9 angajați) – Garantate de stat 90%
• Max. 1.000.000 de lei – întreprinderile mici (10-49 angajați) – Garantate de stat 90%
• Max. 5.000.000 de lei – întreprinderile mijlocii (50-249 angajați) – Garantate de stat 80%
• Durata: max. 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 de luni.
• Se utilizează pentru cheltuielile de exploatare: salarii, cheltuieli cu terți, utilități, taxe și datorii la bugetul de stat.

• Credite pentru investiții:
• Pentru toate tipurile de întreprinderi: micro, mici și mijlocii
• Maximum 10.000.000 de lei, fără să depășească una din cele trei condiții menționate la creditul pentru capital de lucru
• Durata: max. 72 de luni.

2. IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE

Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de active noi și/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:
• în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
• în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei.

3. IMM Factor – Produs de garantare a creditului comercial

Programul constă în acordarea de garanții de stat pentru a stimula instrumentele de garantare a unor facilități de plată între comercianți, numite factoring sau scontare.
• Guvernul va garanta în proporție de 50% finanțatorului plata facturii.

C.    Fonduri europene nerambursabile pentru IMM

1. GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

Firme eligibile: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
Valoarea finanțării: min. € 2.000 – max. € 150.000;
Finanțare nerambursabilă: Max. 85%; contribuție proprie: Min. 15%;
Activități și cheltuieli eligibile:
• Pentru capital de lucru – materii prime, stocuri, datorii private, chirie;
• Pentru achiziții simple – echipamente de protecție în context COVID, obiecte de inventar și mijloace fixe pentru activitatea curentă, echipamente și utilaje.

2. GRANTURI PENTRU INVESTIÈšII

Firme eligibile: Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, indiferent de gradul lor de afecțiune în context COVID, care investesc în domeniile de activitate eligibile;
Valoarea finanțării: min. € 50.000 – max. € 200.000;
Finanțare nerambursabilă: Max. 65%; Contribuție proprie: Min. 35%;
Activități și cheltuieli eligibile:
• Achiziții de terenuri: max. 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
• Achiziția de clădiri / Realizarea de construcții noi / Reabilitarea de clădiri existente;
• Consultanță, proiectare și asistență tehnică, dirigenție;
• Echipamente tehnologice, active corporale, necorporale, alte mijloace fixe;
• Mobilier specific, inclusiv obiecte de inventar;
• Mijloace de transport mărfuri și persoane – pentru firme specializate în transport.

3. Programul Operațional Regional 2.1 – Microîntreprinderi

Prin lansarea acestui apel de proiecte se va urmări consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii prin realizarea următoarelor tipuri de investiții:
• Investiții în active corporale:
• lucrări de construire / extindere / modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
• achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
• achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie;
• Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
• Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.
Valoarea finanțării: min. € 200.000 – max. € 1.000.000;
Locul de implementare a proiectului va trebui să fie situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care va fi depusă cererea de finanțare;

4. Programul Operațional Regional 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Se urmărește sprijinirea dezvoltării IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, prin realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • Investiții în active corporale – lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii,
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe,
  • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

          Valoarea finanțării: min. € 1.500.000 – max. € 6.000.000;

Articol scris pentru ediția 99 a revistei Horeca România de Cosmin Nițu, Consultant accesare fonduri europene, Centrul de Dezvoltare Smart, Membru fondator, ACRAFE – Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302