Goana dupã fonduri nerambursabile

Goana dupã fonduri nerambursabile
person Horeca
access_time_filled

îN EDIÈšIA PRECEDENTĂ A REVISTEI AM PREZENTAT OPORTUNITĂÈšILE DE FINANÈšARE PENTRU NOI îNTREPRINZĂTORI / FIRME NOU îNFIINÈšATE, ACUM VĂ PREZENTĂM OPORTUNITĂÈšILE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI AFACERI DEJA EXISTENTE.

Ce oportunități există pentru dezvoltarea unei afaceri existente, în anul 2016?

A. Pentru zona URBANĂ

1. Programul Operațional Regional Axa 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

a. Se adresează microîntreprinderilor cu cel puțin un an fiscal de activitate anterior depunerii cererii de finanțare.

b. Ajutor financiar nerambursabil între 25.000 și 200.000 euro, nerambursabili 100%

c. Cheltuieli eligibile:

• Construcție/Extindere/Modernizare spațiu de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente

• Dotare cu echipamente și utilaje

• Pagină web

• Consultanță/ asistență.

euro

2. Programul Operațional Regional Axa 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

a. Se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, cu o vechime mai mare de un an și întreprinderilor mijlocii din domenii non-agricole din mediul rural, cu vechime mai mare de un an.

b. Ajutor financiar nerambursabil între 200.000 și 1 milion euro, în următoarele condiții:

– întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați): 60% finanțare nerambursabilă, 40% contribuție proprie pentru proiectele care se realizează în regiunile NE, NV, Sud, SV, Sud-Est și Centru.

– întreprinderi mici (cu 10 – 49 salariați): 70% finanțare nerambursabilă, 30% contribuție proprie pentru proiectele care se realizează în regiunile NE, NV, Sud, SV, Sud-Est și Centru.

c. Cheltuieli eligibile:

• Construcție/Extindere/Modernizare spațiu de producție/ prestare de servicii

• Dotare cu echipamente și utilaje

• Cheltuieli pentru activități de inovare de produs sau proces

• Pagină web

• Certificarea sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, simplu sau integrat

• Cheltuieli pentru activități de inovare de produs sau proces.

3. Programul Național Multianual de Microindustrializare:

a. Se adresează întreprinderilor Mici și Mijlocii cu minim 2 ani de activitate

b. Ajutor financiar nerambursabil: maxim 55.000 euro, 90% finanțare nerambursabilă

c. Cheltuieli eligibile:

• Dotare cu echipamente, utilaje și autoutilitare

• Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate

• Pagină web

• Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale

• Consultanță.

B. Pentru zona RURALĂ

1. Programul Național de Dezvoltare Rurală, măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități non-agricole în zone rurale

a. Se adresează: Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

b.  Ajutor financiar nerambursabil 100%: max. 70.000 euro acordat în 2 tranșe astfel:

a 70% după semnarea Contractului de Finanțare;

b 30% în maxim 5 ani de la încheierea Contractului de Finanțare (în funcție de îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de afaceri.

c. Cheltuieli eligibile:

• Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, activitățile relevante pentru implementarea în bune condiții a Planului de afaceri aprobat, indiferent de natura acestora.

• Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite pentru activitățile propuse prin proiect

• Costurile cu elaborarea proiectului: consultanță, proiectare.

2. Programul Național de Dezvoltare Rurală, măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole a. Se adresează:

• Microîntreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

• Fermierilor sau membrilor unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim de PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole;

• Cabinetelor medicale veterinare individuale, Cabinetelor medicale individuale

b. Ajutor financiar nerambursabil maxim 200.000 euro, în următoarele condiții:

• 70% finanțare nerambursabilă, 30% contribuție proprie, cu posibilitate de majorare de până la 90% finanțare nerambursabilă pentru:

– activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;

– fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

c. Cheltuieli eligibile:

– Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

– Achiziționarea (și costurile de instalare) de utilaje, instalații și echipamente noi;

– Achiziționarea sau dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Iulian Cazacu

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302