Granturi de maxim 500.000 de euro pentru investiții necesare IMM-urilor

Granturi de maxim 500.000 de euro pentru investiții necesare IMM-urilor
person Roxana Băjănică, Smart Development Center
access_time_filled

În vederea ameliorării consecințelor macroeconomice generate de pandemia COVID-19, cu care se confruntă în prezent microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publică Proiectul de OUG privind unele măsuri de urgență pentru a reface capacitatea de producție și de prestări servicii.

Capacitatea de producție și de prestări servicii se poate reface prin asigurarea de granturi necesare pentru:

•modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
•dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Beneficiarii eligibili ai măsurilor de sprijin sunt:
• Microîntreprinderile;
• IMM-urile;
• Cabinetele medicale individuale;
• Entitățile economice asimilate acestora, pentru domeniul învățământ, sănătate, asistență și protecție socială.

Granturile sunt destinate investițiilor în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate. Pot fi accesate pentru creșterea capacităților de prestare de servicii sau pentru retehnologizare, în vederea refacerii capacității de reziliență.

Informațiile specifice pentru cele două categorii de granturi sunt următoarele:
Măsurile de sprijin care pot fi accesate
• Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii
• Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor
Valoare totală
59.690.099 euro
358.140.596 euro
Valoare sprijin nerambursabil
Ajutor de minimis în valoare minimă 50.000 euro și maximă de 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019
Ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019
Beneficiari Eligibili
Clasa P – Invățământ;
Clasa Q – Sănătate și asistența socială;
Clasa S – Alte activități de servicii
Clasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției;
Clasa F – Construcții;
Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică
Cofinanțare
• 5% pentru CMI și microîntreprinderi;
• 10% pentru întreprinderile mici;
• 15% pentru întreprinderile mijlocii.
În conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027, intensitatea cofinanțării este cuprinsă între 30%-70%.

Condițiile minime pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească în vederea accesării măsurilor de sprijin:
• au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
• sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
• se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/ curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
• dispun de cofinanțare proprie a proiectului;
• nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019;
• nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
• grantul pentru investiții solicitat are o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 de euro și respectiv 500.000 de euro și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri
• minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde.

Cheltuieli eligibile:
• Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;
• Cheltuieli pentru investiția de bază;
• Cheltuieli cu transformarea digitală;
• Cheltuieli pentru consultanță;
• Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
• Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții includ:
• Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
• Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
• Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;
• Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națională a României;
• Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Selectarea la finanțare se face în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcție de ordinea înscrierii în aplicație.

Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, DNSH, ce atestă faptul că minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 60 de puncte.

Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302