Granturi pentru dezvoltarea afacerilor accesibile HoReCa: Digitalizarea IMM-urilor

Granturi pentru dezvoltarea afacerilor accesibile HoReCa: Digitalizarea IMM-urilor
person Roxana Băjănică, Head of Projects Dtp, Smart Development Center
access_time_filled

Pe 4 octombrie 2022 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, în consultare publică, ghidul pentru accesarea schemei de minimis în contextul digitalizării IMM-urilor, ca parte a componentei C9 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor contribuie la adoptarea de tehnologii digitale, utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, implementarea de modalități de lucru inovatoare, eficiente tranziției și provocărilor digitale, favorizând inovarea și performanța.
Bugetul total al acestui apel de proiecte este în valoare de 347,50 de milioane de euro, astfel încât fiecare beneficiar poate accesa o valoare minimă a finanțării de 20.000 euro după cum urmează:
*minim 20.000 și maxim 30.000 euro pentru microîntreprinderi;
*minim 20.000 și maxim 50.000 euro pentru întreprinderi mici;
*minim 20.000 și maxim 100.000 euro pentru întreprinderile mijlocii.


Valoarea ajutorului de minimis solicitat asigură:
*90% din totalul cheltuielilor eligibile – în cazul întreprinderilor mici și mijlocii
*100% din totalul cheltuielilor eligibile – în cazul microîntreprinderilor.


Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:
*punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte (punctaj minim de calitate). La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2021.
*disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.


Pentru a beneficia de ajutor financiar prin acest program, aplicanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime de eligibilitate:
*sunt întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi, atât la data depunerii solicitării, cât și la data semnării contractului de finanțare;
*sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
*nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
*au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
*se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută;
*nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei;
*nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare, activitățile comerciale ale acestora nu sunt suspendate;
*nu sunt întreprinderi aflate în dificultate;
*nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis;


Beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim șase criterii de intensitate digitală (DESI), respectiv:
•peste 50% dintre personalul angajat a folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
•utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
•viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
•vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
•utilizarea IoT;
•utilizarea de rețele sociale;
•utilizarea CRM (Customer Relationship Management)
•cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare;
•utilizarea tehnologiei de AI;
•cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
•vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări;
•utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.


Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat pe întreprindere la 31.12.2021. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.
Nu vor fi sprijinite în cadrul acestui apel de proiecte următoarele activități:
•fabricarea, distribuția, prelucrarea și comerțul produselor din alcool, tutun, armament;
•jocuri de noroc şi pariuri;
•activități cu produse cu caracter erotic sau obscen;
•sectoarele pescuitului și acvaculturii;
•domeniul producției primare de produse agricole;
•exploatarea/extracția, prelucrarea, distribuția, depozitarea, arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului;
•extracția gazelor.
De asemenea, nu pot beneficia de această finanțare companiile care în ultimul an fiscal au înregistrat, în baza certificatului constatator, activități în următoarele clase CAEN: 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7211, 7219.


Achizițiile și cheltuielile eligibile prin programul de digitalizare IMM-uri sunt:
•servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului; managementul proiectului; servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie compania; servicii de auditare tehnică (IT și DNSH) – toate acestea nu pot depăși 10% din valoarea proiectului;
•hardware TIC, echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT, tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
•realizarea rețelei LAN/WiFi;
•achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM, pentru sisteme IoT și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
•website de prezentare a companiei;
•achiziționarea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
•servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
•servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
•servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
•cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302