Membrii APT la masa discuțiilor cu oficialități din Guvernul României: subiecte și soluții

Membrii APT la masa discuțiilor cu oficialități din Guvernul României: subiecte și soluții
person Horeca
access_time_filled
Romania text with marker, concept background

Adunarea Generală a Alianței pentru Turism (APT) a avut loc la finalul lunii ianuarie, la Brașov. În cadrul acesteia, alături de membri APT, au participat cu discursuri active și oficialități din Guvernul României, precum Nicolae Ciucă, Prim Ministru al României, Constantin Cadariu, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, precum și Alin Chitu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului de Finanțe.  

Programul a inclus o dezbatere deschisă cu tema „OMD – o placă turnată a reformei în turismul românesc”, în cadrul căreia a fost dezbătută viziunea României privind promovarea în exterior și instrumentele necesare pentru implementare, precum și necesitatea operalționalizării Organizațiilor de Management al Destinației la nivel local, regional și național.


În a doua parte a evenimentului, a avut loc și o conferință de presă, pe parcursul căreia au fost dezvoltate principalele teme din agenda de lucru a APT.
• Organizațiile pentru Managementul Destinației
• Compensații si restricții
• Criza forței de muncă
• Predarea mandatului președinției rotative a Alianței Pentru Turism de la Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), reprezentată de Dl Dragoș Anastasiu, către Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), reprezentată în APT de către dl Daniel Mischie.


Mesajul principal reieșit în urma evenimentului este că acest sector s-a unit în contextul pandemiei, dar rămâne unit pe termen lung într-o misiune comună, aceea de a construi și implementa planul de reformare a turismului în România. Obiectivul este acela de a uniformiza și eficientiza parteneriatul public-privat pentru a dezvolta un cadru legislativ optim și propice dezvoltării acestui sector esențial pentru economia României, care să pună România pe harta destinațiilor reper la nivel european. Pentru a ieși din situația actuală, un prim pas esențial este implementarea OMD-ului național.

Necesitatea Organizațiilor pentru Managementul Destinației
Unul dintre subiectele abordate în cadrul Adunării Generale a Alianței pentru Turism face referire la nevoia de a avea parteneriat public – privat dinamic, echitabil și flexibil, la nivel local, regional și național pentru coordonarea și implementarea strategică a managementului destinațiilor de turism. Mai exact, se solicită să existe coerență în ceea ce privește conceptul, modul de înființare, constituire și funcționare a Organizațiilor de Management a Destinațiilor, al căror rol esențial este de a dezvolta, reprezenta și coordona destinațiile turistice, pentru creșterea competitivității sectorului turistic românesc și promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale.
OMD asigură prin mecanisme financiare proprii (”City tax” si taxa de stațiune, după caz; taxa de dezvoltare și promovare; cotizația de membru; donații, sponsorizări, activități comerciale și alte fonduri publice la nivel local și național, fondurile structurale europene, cât și alte fonduri nerambursabile) și personal angajat, specializat, gestionarea coordonată a elementelor ce alcătuiesc o destinație turistică,  cum ar fi atracții, servicii suport, accesibilitate, marketing.

În cadrul Adunării Generale a Alianței pentru Turism s-au propus următoarele Tipuri de Organizații de Management a Destinațiilor.
• organizația de management al destinației locale este cea care activează la nivel  local, pe raza administrativă a una sau mai multe UAT-uri;
• organizația de management al destinației regionale este cea care activează la nivelul mai multor județe și are în asociere cel puțin două Consilii Județene și/sau OMD-uri județene;
• organizația de management al destinației România este cea care activează la nivel național și are în componență ministerul de resort, federațiile sau asociațiile reprezentative de nivel național și OMD-urile regionale.   


Compensații si restricții pentru industria turismului

Un alt subiect esențial adresat face referire la compensațiile și restricțiile în contextul pandemiei, mai exact la necesitatea continuării schemelor de ajutor de stat privind oferirea unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderilor întreprinderilor din domeniul turismului (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.
Astfel, pentru anul 2021 și 2022, se propun următoarele măsuri de sprijin esențiale:
1. Măsura Horeca 20% – despăgubiri în fomula 20% din diferența cifrei de afaceri, pe 2021 comparativ cu 2019. Bugetul propus pentru 2021 este de 280 milioane de euro.
2. Finalizare plată M2.
3. Compensarea taxelor datorate cu cele de recuperat de la stat. Cont de compensare.
4. Anularea impozitului specific pentru contribuabilii din domeniul HoReCa, pe tot anul 2022 potrivit legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități


Restricțiile privind funcționarea unităților de alimentație publică și respectiv circulația turistică

Este deja binecunoscut faptul că pandemia și-a pus amprenta la un nivel foarte ridicat și asupra circulației turistice și a modului de funcționare a unităților de alimentație publică.

În cadrul discuției, ministrul economiei a menționat că reluarea activității economice la capacitate maximă este esențială și că susține demersul pentru industria turismului, cu mesajul că între martie și aprilie putem vorbi despre ridicarea restricțiilor.

Poziția Alianței Pentru Turism privind criza forței de muncă

Al treilea subiect abordat în cadrul Adunării Generale APT face referire la criza forței de muncă din industria ospitalității, criză înregistrată și înainte de pandemie, dar accentuat de criza sanitară și de măsurile impuse de autorități.
În acest context, industria propune un set de șase soluții:

• grăbirea procesului de aducere a forței prin mărirea personalului din cadrul IGI și ambasade
• reglementarea bacșișului ca o formă de stimulare – se propune formă legislativă conform căreia bacșișul poate fi inclus în bonul emis pentru bunurile livrate/serviciile prestate sau să fie evidențiat pe un bon fiscal separat. În plus, veniturile obținute în urma bacșișului vor fi impozitate cu 10% ca venituri din alte surse și nu se va considera venit de natură salarială.
• acordarea de facilități fiscale
• identificarea unei forme de a sprijini sezonierii pentru a îi atrage în industrie, ca de exemplu Se acordarea de stimulente de natură fiscală și anume plata taxelor de 41,5% pentru o perioadă de timp angajaților sezonieri care stau minim o perioadă de timp.
• sprijin pentru programe educaționale pentru a crește calitatea serviciilor, prin intensificarea procesului de educație a adulților, prin acordarea de stimulente pentru cei care fac cursuri (angajat, prin deducerea din salariu sau operator, prin deduceri fiscale) și identificarea de surse din fonduri europene sau din bugetul de stat, care sa susțină acest demers prin care sa se acorde un procent de 50% din sumele alocate de către operator sau direct de către angajat pentru cursuri de specialitate in turism.
• scoaterea mesei și a cazării asigurate angajaților de sub incidența veniturilor salariale.

Cu prilejul Adunării Generale a APT s-a făcut și prepredarea mandatului președinției rotative a Alianței Pentru Turism de la Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) către Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), cu scopul de a consolida funcționarea și reprezentativitatea alianței în acest al doilea an de activitate.


Despre APT
Alianța pentru Turism (APT) a luat naștere ca urmare a nevoii de a avea o voce unită a industriei ospitalității în fața problemelor ridicate de pandemie și a fi un partener profesionist de dialog și de acțiune pentru autorități în creionarea și implementarea soluțiilor de depășire a crizei profunde cu care s-a confruntat turismul românesc, dar și în vederea construirii și implementării unui proiect de reformă în turismul românesc.
Alianța pentru Turism reunește în rândul celor 25 de membri ai săi structurile federative și asociative reprezentative pentru turismul românesc, printre care Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) și Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR).

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302