O toamnă cu finanțări de peste 900 de milioane de euro accesibile și domeniului HoReCa

O toamnă cu finanțări de peste 900 de milioane de euro accesibile și domeniului HoReCa
person Roxana Băjănică, Head of Projects Dpt, Smart Development Center
access_time_filled

Posibilitățile de accesare a unor programe de finanțare nerambursabilă se anunță a fi numeroase, cel puțin pentru următoarea perioadă a anului 2023, dar și pentru începutul anului viitor. Fondurile nerambursabile au fost și vor rămâne una dintre sursele de capital importante, atât pentru sectorul HoReCa, dar și pentru celelalte domenii de activitate – prin intermediul acestora companiile din România se pot dezvolta cu pași repezi.

Având în vedere faptul că accesarea fondurilor a fost marcată în anul 2022 de un interes crescut, pentru antreprenorii care doresc să beneficieze de finanțări nerambursabile în 2023 au fost aprobate numeroase programe de finanțare. Peste 900 de milioane de euro sunt disponibile pentru investiții în companii, prin Programe Regionale sau prin alocare națională, pentru care mai jos realizăm o scurtă prezentare.


Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM – are alocat un buget de 590 de milioane de euro pentru perioada 2023 – 2026, respectiv echivalentul a aproximativ 148 milioane euro anual. Programul are ca obiectiv înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară prin schemă de ajutor de stat acordată întreprinderilor care realizează investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice. Intensitatea maximă a ajutorului financiar este stabilită la nivel regional, in limita a maxim 500.000 de euro/beneficiar și nu poate depăși 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiție. Perioada de depunere a cererilor de finanțare se va anunța cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.


Regiunea București-Ilfov – 215 milioane euro vor fi disponibile pentru microîntreprinderi și IMM-uri. Sprijinul se acordă pentru investiții în vederea dezvoltării de modele inovative, de produse/ procese noi sau semnificativ îmbunătățite, pentru atingerea unei intensități digitale ridicate, creștere durabilă și modernizare tehnologică, pentru inovare, tranziție industrială și economie circulară. Se estimează ca începând cu luna septembrie 2023 se vor publica ghidurile solicitanților, astfel încât în decembrie 2023 să se demareze deschiderea sesiunilor de înscriere la finanțări.


Regiunea Sud Muntenia (Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) – 227 milioane euro alocate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii pentru intensificarea creșterii durabile, a competitivității, dezvoltarea competențelor în specializare inteligentă, tranziție industrială, precum și pentru investiții în activități de cercetare și adoptarea de tehnologii avansate. Finanțările nerambursabile pot ajunge până la 200.000 euro de întreprindere. Conform calendarului de programe, începând cu luna septembrie 2023 se vor publica și ghidurile aferente apelurilor de proiecte dedicate.


Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – aproximativ 98 milioane euro alocate pentru investiții productive inovatoare, pentru digitalizarea și creșterea competitivității IMM-urilor. Finanțările se pot realiza pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale, servicii de digitalizare, echipamente, tehnologii, utilaje inovative, investiții în spațiile de producție/ prestare servicii, brevete sau licențe. Deschiderea sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanțare a fost anunțată pentru luna septembrie 2023.


Regiunea Vest (Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș) – 25 de milioane euro pentru microîntreprinderi și IMM-uri în vederea accesării de finanțări nerambursabile de până la 120.000 euro, în funcție de veniturile solicitantului din anul anterior depunerii cererii de finanțare. Se vor putea realiza investiții pentru dotare cu active corporale, extinderea piețelor de vânzare și a gamei de servicii oferite, activități din domeniul economiei circulare, construcții/ extindere spații, precum și pentru achiziții de echipamente hardware TIC, licențe, soluții de automatizare și digitalizare a companiilor. Se așteaptă deschiderea sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanțare începând cu luna septembrie 2023.


Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – 31 de milioane de euro buget pentru granturi sub formă de ajutor de minimis de maxim 200.000 euro pentru companii care doresc să își dezvolte capacitățile și să își optimizeze procesele de afaceri prin implementarea de soluții digitale, având ca rezultat creșterea nivelului de intensitate digitală. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției va fi de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă în perioada 01.10.2023-30.11.2023.


Regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – 150 de milioane de euro alocat pentru îmbunătățirea competitivității, a inovării și digitalizării microîntreprinderilor și IMM-urilor. Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi stabilită în funcție de tipul companiei și locul de implementare al proiectului. Prin intermediul acestor finanțări sunt sprijinite investiții asupra spațiilor de servicii, dotarea cu echipamente și instalații, dezvoltarea de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, precum și adoptarea tehnologiilor si a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri. Deschiderea sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanțare este estimată începând cu luna octombrie 2023.


Regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – 141 milioane euro pentru achiziții în active corporale și necorporale, echipamente, investiții în tehnologii noi în scopul îmbunătățirii serviciilor de turism, investiții în procese ecologice, dar și servicii de instruire a angajaților. Intensitatea maximă a ajutorului este stabilită în funcție de activitățile planificate, precum și în funcție de tipul companiei și localitatea de implementare a investiției. Deschiderea sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanțare este estimată începând cu luna septembrie 2023.


Național – Schema de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice – oferă sprijin financiar în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații. Întreprinderile mici sau mijlocii care au înregistrat profit operațional în unul din ultimele trei exerciții financiare pot solicita maxim 200.000 euro, reprezentând maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, pentru extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, achiziția de echipamente, mobilier, formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa. Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în anul 2023 este de aproximativ 3 milioane euro. Deschiderea apelului este estimată pentru luna septembrie 2023.


Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302