Soluții pentru stimularea creării de locuri de muncă în industria ospitalității

Soluții pentru stimularea creării de locuri de muncă în industria ospitalității
person Horeca
access_time_filled

crearealocuridemuncaIndustria turismului oferă aproape 13 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană și este a treia activitate socio-economică după sectorul retailului, care angajează 32,8 milioane de oameni, și sectorul construcțiilor, care angajează 20 milioane oameni, potrivit datelor prezentate de Asociația profesională a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor din Uniunea Europeană (HOTREC).

Potrivit HOTREC, singură, industria ospitalității angajează 80% din totalul forței de muncă din industria turistică a UE, ceea ce reprezintă reprezintă 10 milioane locuri de muncă, din care până la 60% sunt deținute de femei și până la 20% de oameni cu vârsta sub 25 de ani.

Mai mult, industria ospitalității, care a rămas rezistentă în perioada de criză, a creat 2,5 milioane de locuri de muncă în perioada 2000 – 2010 (o creștere de 29% față de 7% în economia totală) și continuă să creeze zeci de mii de locuri de muncă în fiecare an. Industria ospitalității este așadar o poartă de intrare pe piața locurilor de muncă, un contributor major la angajarea tinerilor și la economia Uniunii Europene.

Cu toate acestea, industria ospitalității ar putea fi o forță și mai puternică în crearea de locuri de muncă, dacă potențialul său nu ar fi stingherit de mai mulți factori, subliniază HOTREC.

în acest sens, HOTREC și Uniunea Europeană a Artizanatului și a întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME) au dezvoltat mai multe propuneri de politici, în vederea stimulării creării de locuri de muncă în industria ospitalității prin intermediul a 5 piloni: Digital, dreptul muncii, competențe, fiscalitate și promovarea imaginii sectorului.

DIGITAL
Datorită dezvoltării masive a digitalizării, fața turismului s-a schimbat dramatic, fiind transformată de tehnologie, prin urmare schimbând modul în care muncim și comunicăm. Cu noile modele de business instaurate, ofertele turistice au devenit și mai fragmentate și au apărut noi forme de competiție, aducând un set de nou provocări, inclusiv competiția neloială. Dacă această problemă nu este adresată rapid, ea ar putea pune în pericol crearea de noi locuri de muncă de către firmele de turism responsabile. 

Măsură: HOTREC și UEAPME fac apel pentru stabilirea unor condiții de concurență echitabilă pentru toți jucătorii din turism, inclusiv noii furnizori care folosesc platforme cooperative, astfel încât clienții să fie protejați, angajații să fie tratați corect și să li se respecte drepturile, iar afacerile responsabile să se bucure de un mediu echitabil și competitiv.

FISCALITATE
Costurile ridicate cu forța de muncă constitue un puternic factor descurajator pentru companii pentru a crea mai multe locuri de muncă. în special dacă luăm în considerare că industria ospitalității este compusă în proporție de 91% din micro-întreprinderi (1,7 milioane), poverile fiscale ridicate asupra forței de muncă constituie nu doar o barieră în calea creșterii și a inovării, dar și o barieră pentru a investi în training și în a păstra angajații, și chiar mai mult, o barieră în a investi în forță de muncă suplimentară.

Măsură: autoritățile publice locale ar trebui să reducă povara fiscală asupra forței de muncă. Asigurarea unui cadru fiscal mai favorabil pentru IMM-urile din sectorul turismului va contribui la menținerea pe termen lung a Europei ca destinația turistică numărul 1 a lumii.

LEGEA MUNCII
Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile din sectorul turistic este sezonalitatea, motivul pentru care multe companii nu își pot permite să propună contracte pe durată nedeterminată. Mai mult, clienții se așteaptă ca business-urile din industria ospitalității să fie deschise în afara programului normal de lucru, inclusiv în weekenduri. Din aceste motive este necesară flexibilitatea.

Măsură: Uniunea Europeană și autoritățile publice naționale, precum și partenerii sociali, ar trebui să asigure posibilitatea de a încheia acorduri de lucru flexibile. Mai mult, un nou concept de flexicuritate ar trebui să contribuie la menținerea atractivității diferitelor forme de contracte de muncă, pentru angajatori și lucrători, asigurând în același timp o protecție adecvată a angajaților, pentru a facilita schimburile între ei.

COMPETENÈšE
Sectorul ospitalității se confruntă în prezent cu un deficit uriaș de competențe, în special în domeniul TIC, în ciuda nivelului ridicat al șomajului în Europa. Schimbările tehnologice au creat nevoi de formare suplimentare, de exemplu pentru a răspunde nevoilor clienților șipentru a fi mai vizibile online (afacerile din turism). Schimările societale ridică de asemenea noi cereri, de exemplu în food service unde chefii și personalul calificat lipsesc.
De fapt, IMM-urile din sectorul turismului sunt dispuse să creeze mai multe locuri de muncă dar sunt în imposibilitatea de a găsi angajații calificați de care au nevoie. Acest dezechilibru trebuie rezolvat. 

Măsuri
•    Fondurile UE și cele naționale ar trebui să fie redistribuite pentru a face mai atractive investițiile în training, pentru IMM-uri. Formarea și perfecționarea angajaților este critică pentru a crea mai multe locuri de muncă, pentru a furniza servicii de calitate și pentru a reține angajații în sector. Trainingurile online sunt o parte a răspunsului, deoarece ele sunt accesibile de oriunde și nu necesită ca cursantul să fie scos din activitate.  
•    Uniunea Europeană, autoritățile naționale și partenerii sociali să continue să promoveze atractivitatea schemelor de ucenicie în sectorul turismului.
•    Autoritățile publice și partenerii sociali ar trebui să faciliteze tranziția de la educație la muncă, iar parteneriatele între companii și furnizorii de formare ar trebui întărire pentru a satisfice mai bine nevoile/așteptările pieței.  
•    Instrumentele existente, precum “European Hospitality Skills Passport”, ar trebui promovate în continuare pentru a facilita “întâlnirea” dintre angajatorii și solicitanții de locuri de muncă.
•    Nevoile de competențe mergente ar trebui detectate din timp și anticipate astfel încât instruirea angajaților și angajatorilor să se facă luând în considerare cerințele industriei.

IMAGINEA SECTORULUI
Industria ospitalității a creat 2,5 milioane de locuri de muncă în perioada 2000 – 2010 și este unul din puținele sectoare care continuă să creeze zeci de mii de locuri de muncă în fiecare an. în ciuda acestui fapt, sectorul consideră că este dificil să atragă noi talente și chiar să rețină personalul calificat, care tinde să plece în alte sectoare. Forța de muncă care deține competențele necesare în această industrie este sensibilă la lipsa de atractivitate a sectorului ospitalității, problemă care ar trebui adresată rapid. 

Măsură: autoritățile publice ar trebui să pună la dispoziție fonduri în vederea stabilirii unui parteneriat puternic cu sectorul turistic, cu scopul de a promova, în comun, imaginea industriei turismului și ospitalității, în rândul angajaților existenți și potențiali.

CONCLUZIE
HOTREC ȘI UEAPME contează pe instituțiile UE și pe autoritățile publice naționale să ia în considerare recomandările de mai sus pentru a crea politici noi, astfel încât sectorul ospitalității să continue să înflorească și să continue să creeze și mai multe locuri de muncă.

Poziția HOTREC și UEAPME pe acest subiect o găsiți pe site-ul www.hotrec.eu la sectiunea „Publications & Positions”.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302