Fonduri europene pentru promovarea litoralului românesc

Fonduri europene pentru promovarea litoralului românesc
person Horeca
access_time_filled

Asociația Litoral – Delta Dunării anunță lansarea unui proiect de promovare a zonei turistice Constanța-Mamaia finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, al cărui scop îl reprezintă creșterea contribuției turismului la dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
fasielitoralEvenimentul de lansare al proiectului, intitulat „Constanța, primul pas în lunga ta călătorie – promovarea zonei turistice Constanța-Mamaia” a avut loc pe 19 mai 2011, la care au participat reprezentanți din industria hotelieră și alimentație publică din domeniul turismului, Asociația Litoral – Delta Dunării și membrii echipei responsabile cu implementarea proiectului precum reprezentanți ai Municipiului Constanța.
În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivul și activitățile care vor fi desfășurate în perioada de implementare, rezultatele estimate a fi obținute, precum și rolul și contribuția fiecărui partener la realizarea activităților.
cazino2Obiectivul general al proiectului este de a contribui la valorificarea patrimoniului cultural, istoric și natural al zonei Constanța-Mamaia printr-o promovare unitară și complementară, adaptată dinamicii actuale a turismului național, și extinderea percepției generale asupra zonei țintă a proiectului, de la „vacanța la soare și mare” la „vacanța de cunoaștere”.

În cadrul proiectului proiectului „Constanța, primul pas în lunga ta călătorie – promovarea zonei turistice Constanța-Mamaia” activitățile propuse au ca scop promovarea în mod unitar și complementar a zonei Constanța–Mamaia, în vederea valorificării patrimoniului cultural și natural al regiunii, prin facilitarea unei experiențe culturale grupurilor țintă vizate de proiect, însemnând turiști și vizitatori români rezidenți, inclusiv potențiali.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni.
fonduriValoarea totală a proiectului este de 1.036.640 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului: 820.000 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 697.000 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 106.600,00 lei, cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 16.400 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile:- 196.800 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia: 19.840 lei.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniu major de intervenție 5.3: „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302