Goana după fonduri nerambursabile

Goana după fonduri nerambursabile
person Horeca
access_time_filled

SPRIJINUL PENTRU IMM-URI REPREZINTĂ UNA DINTRE PRIORITĂÈšILE COMISIEI EUROPENE, PRIN STRATEGIA 2020, LUâND îN CONSIDERARE POTENÈšIALUL MARE PE CARE îL AU îN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE ECONOMICĂ ȘI COEZIUNE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ.

Deși întreprinderile micro, mici și mijlocii reprezintă un adevărat izvor de abilități antreprenoriale, de inovare și creare locuri de muncă, există momente când acestea se confruntă cu dificultățile pieței, mai ales în faza de start-up, atunci când procesul de obținere de credite sau capital este anevoios. Sunt mulți oameni care au idei de afaceri, dar din cauza birocrației nu sunt dispuși să își asume riscurile de înființare a unei noi afaceri, de aceea Comisia Europeană lucrează cu Statele Membre prin facilitarea împărtășirii de experiențe și în stimularea atitudinii față de antreprenoriat.

începând cu 2015, tot mai mulți oameni sunt stimulați să-și pornească propriile afaceri din fonduri europene nerambursabile. Per total, România primește 26,1 miliarde de euro prin cinci fonduri structurale: de Coeziune, de Dezvoltare Regională, Social, de Mediu și de Dezvoltare Rurală. Pe lângă Politica de Coeziune și cea Agricolă Comună, fondurile vor mai fi dirijate și în baza Politicii de Cooperare Teritorială, în cadrul căreia există programe operaționale de cooperare cu Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, programul operațional comun „Bazinul Mării Negre”.

Ministerul Finanțelor Publice a realizat o centralizare a estimărilor lunare ale contribuției Uniunii Europene solicitate prin declarațiile de cheltuieli pe care autoritățile române le vor transmite la Comisia Europeană, astfel că pentru perioada de programare 2014 – 2020, valoarea contribuției UE din declarațiile de cheltuieli care se vor înainta CE până la sfârșitul anului 2016 este de aproximativ 852 milioane de euro pentru POIM, POC, POAT, POR, POCU, POCA, POAD și PO pescuit, la care se adaugă circa 19,5 milioane de euro aferenți Programului Operațional România – Ungaria, Programului Operațional România – Bulgaria, Programului Operațional România – Serbia.
 
Fie că ești un angajat la o corporație sau o firmă mică, fie că ești proprietar de restaurant, de firmă de publicitate sau de unitate de producție, e posibil ca următoarea grijă în afara resursei umane să fie capitalul financiar. Cu siguranță ai auzit și e destul de tentant să găsești o soluție în rezolvarea acestei probleme prin accesarea de fonduri europene.

Dacă ai o idee de afacere și vrei să afli dacă ești eligibil pentru a obține fonduri europene nerambursabile pentru a lansa sau pentru a-ți dezvolta afacerea existentă, Centrul de dezvoltare SMART îți oferă toate informațiile necesare despre afacerile din fonduri europene nerambursabile și ce trebuie să faci pentru a obține finanțarea de care ai nevoie.

îNAINTE DE A TE INFORMA DESPRE OPORTUNITĂÈšILE DE FINANÈšARE TREBUIE SĂ PARCURGI URMĂTORII PAȘI:
– Stabilirea nevoii de finanțare
– Realizarea unui buget necesar pornirii/dezvoltării afacerii
– Stabilirea capacității financiare personale pentru cofinanțare, dacă este cazul
– Identificarea surselor de finanțare
– Verificarea eligibilității pentru programele de finanțare.
– Apelarea la firme de consultanță cu experiență în domeniul scrierii și implementării de proiecte pe finanțări nerambursabile naționale și internaționale.

PENTRU NOI îNTREPRINZĂTORI/FIRME NOU îNFIINÈšATE EXISTĂ URMĂTOARELE OPORTUNITĂÈšI DE FINANÈšĂRI

A.Pentru zona rurală pot fi accesate următoarele programe de finanțare:
1.Programul Național de Dezvoltare Rurală – măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
a.Se adresează Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).
b.Ajutor financiar nerambursabil 100%: max. 70.000 euro acordat în 2 tranșe astfel:
a 70% după semnarea Contractului de Finanțare;
a 30% în maxim 5 ani de la încheierea Contractului de Finanțare (în funcție de îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de afaceri).
c.Cheltuieli eligibile:
– achiziționarea de terenuri construite și neconstruite pentru activitățile propuse prin proiect;
– echipamente și utilaje pentru activitatea non-agricolă;
– Costurile cu elaborarea proiectului: consultanță, proiectare.

2.Programul Național de Dezvoltare Rurală – măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
a.Se adresează:
– Microîntreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici din spațiul rural;
– Cabinetelor medicale veterinare individuale, Cabinetelor medicale individuale.
b.Ajutor financiar nerambursabil: maxim 200.000 euro, acordat în următoarele condiții:
– 70% finanțare nerambursabilă, 30% contribuție proprie, cu posibilitate de majorare de până la 90% finanțare nerambursabilă pentru:
-activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
-fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.
c.Cheltuieli eligibile:
– Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
– Achiziționarea (și costurile de instalare) de utilaje, instalații și echipamente noi;
– Achiziționarea sau dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete, licențe, mărci.

3.Programul Național de Dezvoltare Rurală – măsura 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole
a.Se finanțează ferme zootehnice și ferme vegetale, inclusiv familii de albine (stupi).
 

b.Se adresează:

Fermierilor (PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS), cu excepția persoanelor fizice neautorizate, Grupuri de producători, Societăți agricole cu o dimensiune  conomic a fermei:  min. 8.000 SO.
c.Ajutor financiar nerambursabil: maxim 2.000.000 euro, cu o rată maximă a sprijinului de 90%.
d.Cheltuieli eligibile:
– Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă și racordarea fermei la utilități;
– Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare;
– Achiziționarea de mașini/utilaje și echipamente noi;
– Mijloace de transport frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate;
– Cheltuieli pentru consultanță, proiectare.

4.Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural
a.Se adresează: microîntreprinderilor, IMM-urilor, persoanelor fizice autorizate (PFA) înregistrate la Registrul Comerțului de cel mult un an la data cererii ajutorului.
b.Ajutor financiar nerambursabil: maxim 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiția pe care trebuie să o facă aceștia.
c.Cheltuieli eligibile: echipamente IT, birotică, utilaje, autoutilitare, crearea unui site de prezentare, servicii de promovare, cursuri de antreprenoriat, consultanță.
B.Pentru zona urbană pot fi accesate următoarele programe de finanțare:

5.Programul START
a.Se adresează: IMM-urilor care au cel mult 2 ani vechime (de la înregistrarea la Registrul Comerțului).
b.Ajutor financiar nerambursabil: maxim 120.000 lei, reprezentând 90% din investiția pe care trebuie să o facă aceștia.
c.Cheltuieli eligibile: echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură și control, autoutilitare, echipamente IT, mobilier, spații de lucru și de producție, consultanță.

6.Programul FEMEIA MANAGER
a.Se adresează: IMM-urilor deținute de femei sau care au printre asociați și femei.
b.Ajutor financiar nerambursabil: maxim 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiții.
c.Cheltuieli eligibile: echipamente tehnologice, autoutilitare, echipamente IT, mobilier, consultanță.

în numărul viitor al revistei Horeca România veți putea afla ce oportunități există pentru dezvoltarea unei afaceri existente, în anul 2016.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302