Proiect de promovare a traseului turistic din zona Istria-Cheile Dobrogei

Proiect de promovare a traseului turistic din zona Istria-Cheile Dobrogei
person Horeca
access_time_filled

În ultimii ani, în industria turismului se manifestă o orientare a turiștilor către forme alternative turismului de masă, bazate pe întoarcerea către natură și valorile culturale autentice. Evoluția ascendentă a ecoturismului și turismului cultural este influentață de dorința tot mai mare a societății urbane, dependentă de birouri, de a fi mai activă. Mobilitatea accentuată a turiștilor, care preferă să circule dintr-un loc în altul, cercetând și descoperind noi atracții turistice, contribuie la necesitatea creării de produse turistice competitive pe piața locală și națională.

Cetatea-Histria-20110209112309

În acest context, Consiliul Local al comunei Istria lansează proiectul „Pe urmele argonauților – promovarea traseului turistic Constanța, Istria, Cheile Dobrogei”, cod SMIS 19424, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, în baza contractului de finanțare nr.1228/14.02.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru turism, în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

Scopul proiectului este de a pune în valoare biodiversitatea și patrimoniul cultural-istoric al zonei Istria-Cheile Dobrogei, în cadrul traseului tematic „Pe urmele argonauților”, printr-o campanie de promovare unitară, adaptată tendințelor turistice naționale. Traseul tematic se adresează  turiștilor-excursioniști, interesați în a trăi o experiență culturală, tendință manifestată din ce în ce mai mult la nivel global și național. Proiectul urmărește crearea unei identități culturale a zonei Istria – Cheile Dobrogei pe plan local și național, creșterea competitivității ofertei turistice locale prin implementarea unui sistem eficient de promovare și exploatare a ecoturismului și turismului cultural și reținerea turiștilor prin informare turistică, urmărindu-se astfel un impact zonal și o coordonare a eforturilor de dezvoltare.

cheile-dobrogei1

Instrumentele de promovare utilizate vor fi materiale tipărite – 2,4 milioane de pliante, 6.000 de broșuri turistice -, filme de promovare și animație 3D a Cetății Histria dar și 22 de panouri amplasate în punctele de interes turistic de pe traseul „Pe urmele argonauților”. Acestea vor pune accent pe valorificarea și promovarea resurselor turistice naturale și antropice din zona Istria – Cheile Dobrogei.

Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, în perioada 15.02.2011 – 15.03.2013, și un buget total de 858.044,04 lei, din care valoare eligibilă din FEDR 588.175,35 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 89.956,23 lei, iar co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului de 13.839,42 lei.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302