Soluţii pentru legea anti-fumat

Soluţii pentru legea anti-fumat
person Horeca
access_time_filled

Soluții pentru legea anti fumat

LEGEA CARE INTERZICE FUMATUL îN SPAȚIILE PUBLICE îNCHISE, NR. 15/2016, INTRATĂ îN VIGOARE îN MARTIE ANUL ACESTA, A SUSCITAT TOT FELUL DE COMENTARII, DAR, MAI ALES, îNCERCĂRI DE ELUDARE, CARE MAI DE CARE MAI ORIGINALE. DE LA AMENAJAREA SPAȚIILOR DE FUMAT, îN CARE FUMĂTORII AR AVEA VOIE SĂ-ȘI APRINDĂ ȚIGĂRILE ORI îNFIINÈšAREA UNOR CLUBURI PRIVATE DE FUMĂTORI, CU ACCES LIMITAT, PE BAZĂ DE CARD ȘI PâNĂ LA AUTO-DECLARAREA CA ADEPÈšI AI UNUI „CULT AL TUTUNULUI”, MANAGERII DE RESTAURANTE ȘI LOCALURI SUNT îN CĂUTARE DE PORTIÈšE LEGALE PENTRU A ATRAGE FUMĂTORII.

Potrivit legii, este interzis fumatul în orice spațiu public închis, definit ca orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Ce se întâmplă însă dacă spațiul este în formă circulară (are doar un perete) și este țuguiat în partea superioară (fără plafon sau tavan)? Evident, fumatul poate fi permis…

Spațiul public este considerat orice spațiu accesibil publicului (de ex. din domeniul cultural-artistic, sănătate, învățământ, alimentație publică, cluburi, baruri, cafenele etc.) sau destinat utilizării colective (de ex. pentru activități comerciale, sportive, târguri, expoziții etc.), indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces. Prin ”perete” se înțelege orice element de construcție așezat vertical (sau puțin înclinat) care limitează, separă sau izolează. Nu se va ține cont de materialul din care sunt confecționați pereții sau tavanul/ plafonul/ acoperișul (zidărie, textil, lemn, folie plastic etc.) sau de densitatea materialului (material perforat etc.), atât timp cât există un tavan și cel puțin 2 pereți, spațiul respectiv va fi considerat ”spațiu închis”; de asemenea, nu se ține cont nici de caracterul temporar sau permanent al pereților sau spațiului. Dacă un element de construcție îndeplinește funcția de ”perete” (limitează, separă sau izolează) și este vizibil, spațiul din care face parte va fi considerat ”spațiu închis” chiar dacă elementul respectiv se poate plia, ridica etc. adică este perete doar temporar.

Soluții pentru legea anti fumat2NU SE MAI FUMEAZĂ NICI îN:

 • spațiile închise din toate locurile de muncă:

– halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise etc.;

– instituțiile publice centrale și locale;

– unități comerciale: magazine, expoziții/ târguri în spațiu închis, centre comerciale, piețe închise etc.;

– restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi – inclusiv cele cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente etc.;

– unități cultural-artistice, sportive, recreative;

 • toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, mecanicului de tren etc;
 • toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, inclusiv în curtea unităților;
 • locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior;
 • spațiile comune din clădirile de locuințe: holuri, lift etc.

LOCURI UNDE SE MAI POATE FUMA:

 • Spațiile publice în aer liber sau spațiile de la locul de muncă:

– fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise etc.;

– delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărdulețe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal;

– care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile ce formează temporar pereți ori acoperiș, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperișul nu este vizibil: terasele, pavilioanele, chioșcurile când au jaluzelele, ușile pliabile, elementele demontabile etc. pliate/ închise în totalitate astfel încât spațiul devine deschis;

 • Peroane, refugii, stații ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete;
 • Parcuri, în afara locurilor de joacă pentru copii;
 • Locuință, inclusiv orice spațiu închis în care nu se desfășoară activitate economică (nu este loc de muncă);
 • Alte spații unde se desfășoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar care nu sunt loc de muncă (nu se desfășoară activitate economică).

Soluții pentru legea anti fumat3CE OBLIGAÈšII AU ADMINISTRATORII DE SPAÈšII PUBLICE îNCHISE ȘI DE LOCURI DE MUNCĂ?

Administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații. Totodată, trebuie să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” și cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală. Regulamentele interne trebuie să conțină prevederi prin care se interzice fumatul în spațiile închise de la locul de muncă și sancțiuni pentru încălcarea interdicției de a fuma. Stabilirea sancțiunilor este atributul angajatorului care trebuie să se asigure că sancțiunile sunt proporționale în raport cu fapta săvârșită. Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului – de imagine ori materiale).

Legea prevede sancțiuni pentru:

 • Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de la 100 la 500 de lei;
 • Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de 5000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere), amendă contravențională de 15.000 și închiderea unității la următoarea abatere.

Sancțiunile vor fi aplicate:

 • de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;
 • de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

SOLUÈšII POSIBILE PENTRU PROPRIETARII DIN DOMENIUL HORECA:

 • amenajarea spațiilor de fumat, smoking-rooms, în care fumătorii au voie să-și aprindă țigările
 • înființarea unor cluburi private de fumători, cu acces limitat, pe bază de card
 • amenajarea de spații în formă circulară (doar cu un perete) și țuguiate în partea superioară (fără plafon sau tavan)
 • transformarea terasei folosite pe timpul verii, într-un spațiu încălzit pentru fumători.

Toate aceste posibile soluții au nevoie însă de o strictă interpretare a legii, pentru a limita riscul oricăror sancțiuni contravenționale.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302