Angajarea minorilor pe timp de vară

Angajarea minorilor pe timp de vară
person Constantin Neacșu, avocat
access_time_filled

Criza forţei de muncă din industria ospitalităţii determină angajatorii să ia din ce în ce mai în serios opţiunea angajării tinerilor cu vârsta de până la 18 ani. Vara este, în general, perioada în care cei mai mulți tineri sunt tentați să se angajeze, dat fiind faptul că timpul liber este din belșug. Activităţile sezoniere sunt chiar recomandate, reprezentând un mod perfect de a învăța tinerii să lucreze mai bine în echipă, să fie perseverenți și să se deprindă cu responsabilitatea și valoarea banilor.


Atunci când lucrează cu minori, angajatorii trebuie să țină cont de o serie de reguli legate de programul de lucru, de tipul de muncă prestat, în limitele legii, de imposibilitatea de a presta muncă suplimentară sau după ora 20:00. Chiar și copiii mici pot câştiga bani din activităţi publicitare şi de modeling, reclame, filme, piese de teatru, concerte sau alte activităţi asemănătoare. Pentru aceasta este necesar un contract încheiat între organizator şi părinţi, care să respecte prevederile Codului civil. Hotărârea de Guvern nr. 75/2015 stabileşte că, dacă minorul are peste 14 ani şi a primit încuviinţarea părinţilor, contractul poate fi semnat direct cu el. Copilul trebuie să fie însoţit de un adult pe toată durata prestării activităţilor. De asemenea, trebuie să anunţe acest lucru la serviciul public de asistenţă socială cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii.


În cazul adolescenților care au împlinit ori au mai mult de 16 ani, angajarea în muncă a minorilor prezintă anumite particularități, fiind reglementată expres de lege:
• programul de lucru maxim este de șase ore pe zi/30 de ore pe săptămână (fiind considerat un program full-time); în situaţia în care tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, durata maximă de șase ore pe zi/30 de ore pe săptămână;
• minorii nu pot presta munca suplimentară;
• minorii nu pot presta muncă între orele 20:00 şi 6:00, conform HG nr. 600/2007;
• între două zile de muncă, minorii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive;
• minorii nu pot lucra în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase;
• minorii au dreptul la o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, dacă durata zilnică de muncă este mai mare de patru ore și jumătate; 
• primesc cel puțin trei zile lucrătoare în plus la concediul de odihnă; angajatorii se asigură că perioada liberă de orice muncă este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacanţelor şcolare ale copiilor care fac obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională.


Este important de reținut că, potrivit art. 265 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă. 


Portivit Codului Muncii o persoană dobândește capacitate legală de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Practic de la această vârstă legiuitorul consideră că un minor este capabil să își asume drepturi și obligații, prin încheierea valabilă a unui contract individual de muncă.
Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 prevede o excepție de la această regulă și stabilește că un minor poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, însă doar pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.


Trebuie să menționăm faptul că în toate situațiile încadrarea în muncă, în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani. Deci minorii nu pot fi angajați în asemenea locuri de muncă.


Hotărârea de Guvern nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii stabilește la art. 3 că muncile periculoase sunt determinate de următoarele criterii:
• expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;
• efectuarea de activităţi sub pământ, sub apă, la înălţimi periculoase sau în spaţii restrânse;
• efectuarea de activităţi cu maşini, materiale sau instrumente periculoase, care implică manipularea sau transportul unor greutăţi;
• efectuarea de activităţi într-un mediu în care copiii sunt expuşi la acţiunea unor substanţe, agenţi sau proceduri periculoase ori în condiţii de temperatură, umiditate, zgomot sau vibraţii care le-ar prejudicia sănătatea;
• efectuarea de activităţi în condiţii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau în timpul nopţii, ori pentru care copilul este reţinut într-un mod nejustificat de către angajator;
• efectuarea de activităţi în locurile cu condiţii deosebite sau speciale de muncă, stabilite potrivit legii;
• expunerea la riscuri de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;
• orice formă de muncă care, prin natura acesteia, contravine scopurilor şi măsurilor luate în vederea frecventării obligatorii a unei forme de învăţământ, potrivit legii.

Tinerii sub 18 ani pot desfăşura ca zilieri activităţi potrivite cu „dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă (…) şi nu le este periclitată starea de sănătate”, aceste prevederi fiind menţionate în Legea 52/2011 privind activitatea zilierilor.
Pot fi lucrători zilieri şi minorii de cel puţin 15 ani, însă prin activitatea pe care o prestează nu trebuie să le fie încălcat dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială şi dreptul la educaţie.
Nu în ultimul rând, tinerii de cel puțin 16 ani care își doresc să învețe prin muncă, obținând o calificare, pot fi ucenici. Angajator poate fi orice persoană fizică sau juridică care are dreptul să angajeze forță de muncă pe baza unui contract de muncă.


Pentru fiecare ucenic angajat, cu contract de ucenicie, conform prevederilor legale, angajatorii pot cere de la stat, pe tot parcursul contractului, peste două mii de lei lunar. Contractul de ucenicie trebuie să respecte cea mai mare parte a prevederilor legale referitoare la angajarea minorilor, cu excepția timpului de lucru, care poate să fie de maximum opt ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302