Finanțare de până la 100.000 euro pentru hardware și implementare de soluții software

Finanțare de până la 100.000 euro pentru hardware și implementare de soluții software
person Roxana Băjănică, Head of Projects, SMART Development Center
access_time_filled

Începând cu 15 februarie, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, IMM-urile non-IT din România pot solicita finanțare de până la 100.000 euro pentru optimizarea proceselor și a fluxului de lucru, precum și pentru implementarea de soluții de management a datelor. Apelul de proiecte este deschis până la 30.06.2023

Obiectivul acestei finanțări îl reprezintă sprijinirea digitalizării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii prin adoptarea și implementarea unor formule de lucru inovatoare. Altfel spus, antreprenorii români pot investi în echipamente hardware sau soluții software de business pentru dezvoltarea afacerii.
Bugetul total al acestui apel de proiecte este de 347,5 milioane de euro, valoare din care se vor acorda granturi IMM-urilor astfel:
*pentru microîntreprinderi între 20.000 și 30.000 euro;
*pentru întreprinderi mici între 20.000 și 50.000 euro;
*pentru întreprinderi mijlocii între 20.000 și 100.000 euro.

Cine poate aplica?
Pentru a beneficia de sprijin financiar prin acest program, IMM-urile (întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi) care vor depune proiecte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: au fost înființate înainte de 31.12.2021;
•nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
•au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
•codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat până la 31.12.2021;
•nu sunt întreprinderi aflate în dificultate;
•nu au legătură cu industria de tutun, cea a combustibililor fosili solizi, a petrolului, extracția gazelor sau cu domeniul jocurilor de noroc; nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară.

Rezultate așteptate
De asemenea, companiile aplicante își vor asuma îndeplinirea și menținerea a cel puțin șase criterii de intensitate digitală (DESI) ca urmare a implementării proiectului, la alegere din cele 12 de mai jos:
•cel puțin 50% dintre angajați utilizează computere cu acces la internet;
•utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
•deține viteză maximă de download contractată pentru conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
•vânzările on-line reprezintă mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
•utilizează IoT;
•folosește cel puțin o rețea socială;
•utilizează CRM;
•achiziționează servicii cloud computing sofisticate sau intermediare;
•utilizează tehnologia AI;
•cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
•realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări;
•utilizează două sau mai multe rețele sociale.
În acest sens, solicitanții vor prezenta la finalul proiectului un Raportul tehnic IT, care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate.


Activitățile excluse de la finanțare
În cadrul programului de digitalizare a IMM-urilor non-IT nu sunt eligibile întreprinderile care au desfășurat în anul 2022 activităţi în următoarele clase CAEN:
•5829 – Activități de editare a altor produse software;
•6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
•6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
•6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
•6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
•6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
•6312 – Activități ale portalurilor web;
•6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

Pentru a fi eligibili, solicitanții care își desfășoară activitatea și în domeniile de activitate menționate mai sus vor depune un raport contabil, care va certifica faptul că firma nu a avut încasări din activitățile exceptate de la program.

Ajutorul de minimis solicitat conform alocării de mai sus, va constitui 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar diferența de 10% va fi asigurată de către companie din surse proprii cu titlul de cofinanțare.
În cazul acestui apel de proiecte, selectarea pentru finanțare se va realiza în urma obținerii a cel puțin 50 de puncte, în funcție de regiunea de dezvoltare a proiectului.


Punctaj
Grila de punctaj ia în considerare o serie de criterii pentru a evita alocarea fondurilor nerambursabile în activități care nu sunt sustenabile, precum:
•rentabilitatea activității în anul 2022;
•evoluția profitului operațional în anul 2022, față de anul 2021;
•rata activelor necorporale deținute de companie;
•impactul proiectului asupra activității operaționale și în ceea ce privește rentabilitatea întreprinderii;
•domeniul de activitate în care se implementează proiectul de digitalizare.
La punctaje egale departajarea se va realiza în baza rentabilității activității operaționale obținută în anul 2022.


Lista de cheltuieli eligibile

Beneficiarii care vor fi selectați la finanțare vor putea implementa o serie de categorii de cheltuieli eligibile, precum:
•achiziționarea de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT, tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
•realizarea rețelei LAN/WiFi;
•achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM, pentru sisteme IoT și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
•achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
•achiziționarea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
•servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
•servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
•servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
•cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată) – vor fi cuprinse obligatoriu cursuri IT acreditate ANC pentru persoanele din conducerea întreprinderii;
•servicii de consultanță/ analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul și servicii de auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT). Aceste două tipuri de servicii, cumulate, nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este inclusă în finanțare doar în cazul în care acesta nu este deductibil.


Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302