Noutăți în cadrul programului de Digitalizare a IMM-urilor

Noutăți în cadrul programului de Digitalizare a IMM-urilor
person Roxana Băjănică, SMART Development Center
access_time_filled

Revenim în acest articol asupra programului destinat digitalizării companiilor ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin Ordinul 71/ 11.01.2023.

Obiectivul acestei finanțări este sprijinirea digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii, ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la realitățile digitale.
Condițiile de eligibilitate au rămas nemodificate, astfel încât IMM-urile înființate până la 31.12.2021 care nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022 și au înregistrat profit din exploatare în anul 2021 pot solicita sprijin financiar în cadrul acestui program.


Totodată, prin actualizările aduse prin Ordinul 71/ 11.01.2023, domeniile prioritare programului vizează acum și codurile CAEN 7911 și 7912 aferente activităților de turism și tur-operatori.
De asemenea, ca urmare a implementării proiectului, solicitanții își vor asuma îndeplinirea și menținerea a cel puțin șase criterii de intensitate digitală (DESI). Acești indicatori vor fi asociați unor elemente de cost din bugetul proiectului, indiferent de numărul de criterii pe care firma le îndeplinește înainte de accesarea programului:


•Mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
•Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
•Deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
•Obținerea de vânzări on-line reprezentând mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
•Utilizarea IoT;
•Crearea a cel puțin o rețea socială;
•Utilizarea CRM;
•Achiziționarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare;
•Utilizarea tehnologiei AI.
•Achiziționarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
•Realizarea de vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări;
•Utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.


Valoare proiect
Valoarea ajutorului de minimis este cuprinsă între:

·20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

·20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

·20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.
Ajutorul de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile, diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.


Punctaj
Selectarea unui proiect pentru finanțare este condiționată de obținerea a cel puțin 50 de puncte. Departajarea punctajelor egale se va realiza prin rata rentabilității activității operaționale în 2021 calculată la 4 zecimale.
Atenție!
Nu sunt eligibile întreprinderile care au desfășurat în ultimul an fiscal activităţi autorizate în următoarele clase CAEN, așa cum rezultă din situațiile financiare aferente anului 2021:·5829 – Activități de editare a altor produse software;·6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);·6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;·6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;·6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;·6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe·6312 – Activități ale portalurilor web;·6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
Totuși întreprinderile care, conform situațiilor financiare, au desfășurat în 2021 activități autorizate în clasele CAEN 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399 vor depune în etapa de contractare a proiectului un raport întocmit de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica faptul că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN menționate anterior.


Categorii de cheltuieli eligibile
Prin intermediul acestui program, beneficiarii pot realiza următoarele cheltuieli:a) achiziționarea de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT, tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;b) realizarea rețelei LAN/WiFi;c) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM, pentru sisteme IoT și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;d) achiziționarea unui website de prezentare a companiei;e) achiziționarea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;f) servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;g) servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;h) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;i) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată) – vor fi cuprinse obligatoriu cursuri IT acreditate ANC pentru persoanele din conducerea întreprinderii;j) servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul – soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată vor face obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare și servicii de auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT). Aceste două tipuri de servicii, cumulate, nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.
Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este inclusă în finanțare, în cazul în care acesta nu este deductibil.


Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302