Finanțări pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

Finanțări pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
person Roxana Băjănică, Smart Development Center
access_time_filled

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în data Aprilie 2023, în consultare publică, ghidurile pentru două linii de finanțare, în cadrul Programului Tranziție Justă, în valoare totală de 620 mil euro, care vor oferi granturi de câte 200.000 – 5 mil. €, sub formă de ajutor regional de stat și ajutor de minimis, destinate IMM-urilor mici și mijlocii din diverse domenii de activitate, inclusiv restaurante și hoteluri.

Programul Tranziție Justă, prin Acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului”, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, își propune sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile și sigure. Totodată, se urmărește atenuarea efectelor negative în plan social și economic, ca urmare a reducerii și închiderii unor activități industriale poluante în șase județe: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Cui se adresează

Întreprinderile mici  și mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.
ATENȚIE – Nu sunt eligibile microîntreprinderile, sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică.

Domeniile de activitate eligibile

Finanțările sunt destinate IMM-urilor mici și mijlocii din următoarele domenii de activitate:
•Producție (din grupele CAEN 10,13,14,15,17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
•Reciclare deșeuri (din grupa CAEN 38)
•Lucrări de construcții (din grupa CAEN 43)
•Turism (din grupele CAEN 55, 56)
•Sănătate (din grupele CAEN 86, 93,75)
•Servicii și alte activităţi profesionale (din grupele CAEN 52, 58, 59,60, 63, 71, 72, 73, 74)

Finanțare

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsa între 200.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional). Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional.
Criteriile minime de eligibilitate ale solicitantului
•Forma de constituire: societatea a fost înființată cel târziu la data de 31.12.2021;
•Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent (2023) și în anul anterior (2022);
•Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei), din întreaga activitate a societății, în anul fiscal anterior (2022).

Categorii cheltuieli eligibile

•Cheltuieli pentru amenajarea terenului (ajutor de stat regional): amenajarea terenului sau amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea iniţială;
•Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (ajutor de stat regional);
•Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (ajutor de minimis): studii de teren; obţinere avize, acorduri, autorizaţii; comisioane, cote si taxe; proiectare şi inginerie; asistenţă tehnică;
•Cheltuieli pentru investiţia de bază (ajutor de stat regional): construcţii şi instalaţii; dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări) și active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat; certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT(ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;
•Alte cheltuieli (ajutor de stat regional): organizare de şantier și cheltuieli diverse şi neprevăzute;
•Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională (ajutor de minimis): calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare pentru angajați;
•Cheltuieli cu activitățile de publicitate și informare proiect (ajutor de minimis) – max. 5000 lei fără TVA;
•TVA (taxa pe valoarea adăugată) este eligibilă conform art. 9 din Hot. nr. 873/6.07.2022 privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate.

Locul de implementare a proiectului
Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel, respectiv în teritoriul administrativ al județului corepunzător priorității (P1 – Gorj, P2 – Hunedoara, P3 – Dolj, P4 – Galați, P5 – Prahova, P6 – Mureș).

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar.

Criterii de selecție / departajare

Apelul este competitiv, cu termen limită de depunere, derulate prin MySMIS.
Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302