Fonduri europene pentru întreprinzători în turism

Fonduri europene pentru întreprinzători în turism
person Horeca
access_time_filled

Fonduri europene pentru întreprinzători în turism

Proiectul strategic „Întreprinzători în turism – pensiuni în România” este implementat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu organizațiile: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almeria – ASAJA și Asociația Națională de Turism Rural Ecologic și Cultural – ANTREC.

ANTREC

Întreprinzători în turism – pensiuni în România este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, având Contractul de finanțare POSDRU/92/3.1/S/64346.

Proiectul are ca obiectiv stimularea spiritului de întreprinzător și a cunoștințelor manageriale ale actualilor și viitorilor întreprinzători din sectorul turistic la nivel național, prin activități și instrumente inovative de cercetare a pieței, instruire, consiliere, schimb de bune practici, strategie și promovare, în vederea susținerii dezvoltării durabile a turismului în România.

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, în perioada februarie 2011 – ianuarie 2013.

promovare-turistica-crestere-Medium

Printre activitățile specifice ale proiectului, de care beneficiază grupul țintă sunt menționate următoarele componente:

1.    Consultanță personalizată pentru dezvoltarea afacerilor a minim 500 întreprinzători și manageri de pensiuni, cu sprijinul a 14 consultanți prin 7 birouri regionale, aplicată în perioada aprilie 2011 – ianuarie 2013. Consultanții regionali identifică necesitățile operatorilor din turismul de pensiune și conexe, formalizează cererea de consultanță, asistă beneficiarii în familiarizarea cu structurile IT din cadrul Programului e-Learning, realizează vizite la beneficiari și mențin contactul cu experții multiregionali.

2.    Promovarea proiectului și motivarea a peste 1.500 de actuali și viitori întreprinzători și manageri de pensiuni, în vederea îmbogățirii bagajului de cunoștințe antreprenoriale și începerii unei afaceri turistice, prin 7 Conferințe Regionale (cca 220 beneficiari/conferință), în perioada mai – iunie 2011. Se va promova egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială.

3.    Studii market intelligence asupra nevoilor de formare și consultanță în sectorul turistic, cercetări cantitative și calitative la nivelul consumatorilor români și străini și generarea de direcții strategice în sectorul turismului de pensiune, în perioada februarie 2011 – ianuarie 2012.

pensiunea_valcan_vatra_moldovitei_bucovina_romania_celendo_1

4.    Instruire și consiliere printr-un portal – instrument integrat, ce va conține:
•    un portal de promovare a pensiunilor și o platforma B2B de interacțiune între pensiuni și furnizori de servicii conexe în domeniul turismului, începând cu lunile mai – iulie 2011.
•    realizarea unui catalog cu pensiuni la nivel național (minim 2.000), editat în limbile română și engleză.
•    o platforma e-Learning, de consultanță și networking, upgradată și extinsă, prin intermediul căreia 500 manageri, actuali sau viitori întreprinzători rezidenți în mediul rural și urban vor urma Programul de consultanță și instruire pentru întreprinzători în turism, în perioada februarie 2012 – octombrie 2012. Programul va conține 4 module de curs: IT&C, Management Financiar, Management Turistic, Marketing și Promovare și va fi inițiat printr-o pregătire IT și o sesiune de instruire în format tradițional, timp de două zile, în luna februarie 2012.
•    un site al proiectului.

5.     Schimb de experiență în Spania – vor fi selectați 100 beneficiari, din cei 500 participanți înscriși în programul de educație e-Learning, pentru participarea la un schimb de experiență, vizitând afaceri turistice din Spania, în perioada august 2012 – octombrie 2012.
6.    Diseminarea rezultatelor proiectului și acordarea diplomelor beneficiarilor, în cadrul a 7 Conferințe finale în perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013.
Beneficiile majore ale proiectului pentru grupul țintă sunt instruirea și consultanța personalizată, crearea unei rețele de cooperare și networking la nivelul întregii țări, urmărind transferul de bune practici naționale și internaționale și inițierea de parteneriate. Proiectul va duce la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților manageriale și de marketing ale actualilor și viitorilor întreprinzători și ale angajaților lor din sectorul turistic.

Sursa: fntm.ro

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302