INVESTALIM, programul național de dezvoltare și susținere al industriei alimentare 2023-2026

INVESTALIM, programul național de dezvoltare și susținere al industriei alimentare 2023-2026
person Roxana Băjănică, Smart Development Center
access_time_filled

Sesiunea de finanțări nerambursabile din toamnă a debutat prin deschiderea sesiunilor de depunere a cererilor de acord la finanțare în cadrul Schemei de ajutor de stat INVESTALIM, începând cu data de 27 Octombrie 2023.

Derulat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Schema de ajutor de stat INVESTALIM are ca obiectiv general susținerea financiară a investițiilor din industria alimentară pentru dezvoltarea regională în sensul înființării și dezvoltării capacitaților de producție din industria alimentară cu impact major în economie.
Bugetul mediu anual al programului – 147,5 milioane de euro – va susține investițiile în achiziționarea de active pentru înființarea de unități noi, extinderea capacității unei unități existente și diversificarea producției prin fabricarea unor produse noi în următoarele sectoare de activități eligibile:
•1011 – prelucrarea și conservarea cărnii;
•1012 – prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
•1013 – fabricarea produselor din carne;
•1020 – prelucrarea şi conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;
•1031 – prelucrarea şi conservarea cartofilor;
•1032 – fabricarea sucurilor de fructe și legume;
•1039 – prelucrarea și conservarea fructelor şi legumelor n.c.a;
•1041 – fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
•1051 – fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
•1061 – fabricarea produselor de morărit;
•1071 – fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
•1081 – fabricarea zahărului.

Ce investiții pot fi realizate de către beneficiarii eligibili?
Prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM întreprinderile nou-înființate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-urile, cât și întreprinderile mari, înființate conform Legii nr. 31/1990, pot solicita finanțare pentru o singura activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Investiția trebuie să vizeze o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, cu o valoare totală fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro. Beneficiarii eligibili pot solicita, pentru acest tip de investiție, finanțare nerambursabilă de maximum 30%-70% din valoarea eligibilă a investiției calculată în funcție de județul în care se va face investiția.
Astfel, în raportul de cheltuieli eligibile, valoarea maximă a ajutorului de stat ce va putea fi acordată per beneficiar este cuprinsă între 24.750.000 euro și 57.750.000 euro, în limita intensității maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.


Investițiile inițiale realizate în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii principale:
•să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;
•să demonstreze eficiența economică şi viabilitatea pe toată durata implementării investiției şi încă cinci ani de la data finalizării acesteia;
•să îndeplinească o serie de indicatori cantitativi şi calitativi;
•să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției şi încă cinci ani de la data finalizării acesteia;
•să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii;
•să fie menținută în stare de funcționare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data finalizării acesteia.


Cheltuielile eligibile ale acestui program reprezintă costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum:
•realizarea de construcții noi de clădiri;
•achiziții de instalații tehnice, utilaje, mașini și echipamente noi;
•extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilități, precum şi branșamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect.
•achiziții de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
•achiziționarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
•etichetarea (crearea conceptului);
•creare de marcă înregistrată/ brand sau indicație geografică.

Solicitanți eligibili
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
•Încadrarea solicitanților eligibili în categoria IMM – microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii;
•Încadrarea solicitanților eligibili în categoria de întreprinderi mari – întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la R(UE) nr.651/2014 pentru a fi considerate IMM.
Depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare se va realiza în sesiuni de 30 de zile calendaristice începând cu data 27octombrie 2023.


Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Centrul de Dezvoltare SMART – www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa consultanță@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302