Posibilitate de studiu pentru o carieră în ospitalitate

Posibilitate de studiu pentru o carieră în ospitalitate
person Cătălina Matei
access_time_filled

Industria ospitalității este un domeniu atractiv pentru cei care își doresc construirea unei cariere profesionale și, ca o consecință, ofertant privind posibilitățile de studiu. În acest articol, ne oprim asupra Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, care are o tradiție importantă în cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE).

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului asigură, la nivelul celor trei cicluri de studii universitare – licență, masterat și doctorat, pregătirea specialiștilor în domeniile economiei agroalimentare și economiei mediului, atât în sistem de învățământ cu frecvență, la București, cât și în sistem de învățământ la distanță, la Tulcea. Durata studiilor de licență este de trei ani, iar absolvenții primesc diploma de licențiați în științe economice.
Pentru anul universitar 2022-2023, în sesiunea de admitere din iulie 2022, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului scoate la concurs, pentru studii universitare de licență, un număr de 300 de locuri pentru învățământul cu frecvență, din care 195 locuri la buget și 50 de locuri pentru învățământul la distanță.
În urma parcurgerii programului de licență, studenții dobândesc un set de competențe profesionale precum: realizarea de studii de piață, planuri de afaceri și programe de activități la nivel de organizație sau produs, comunicarea profesională utilizând ansamblul de tehnici și de mijloace de automatizare a activităților de birou. Acestea le permit, ulterior, desfășurarea unor activități economice în calitate de manageri/antreprenori.
Studiile universitare de masterat ale facultății EAM presupun o ofertă totală de 225 de locuri, repartizate la nivelul celor trei programe de studii: Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare, Dezvoltarea Durabilă a Afacerilor și Organizațiilor Economice și Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională.

Practica, tratată cu seriozitate
Facultatea EAM colaborează cu mediul de afaceri și cu instituțiile publice, astfel încât, în anul universitar 2021-2022 au fost încheiate 32 de parteneriate cu organizații din sectoarele privat și public. Facultatea oferă, prin intermediul parteneriatelor încheiate, locuri de practică tuturor studenților.
Una din activitățile cu un impact asupra pregătirii studenților este reprezentată de vizitele de studiu la organizațiile partenere ale Facultății. De asemenea, alături de cadrele didactice, la cursuri sunt invitați specialiști recunoscuți din mediul de afaceri, care prezintă studenților cele mai noi și performante tehnologii de producție, strategii de piață, instrumente de comunicare etc.
„Curricula facultății noastre are o aplicabilitate certă și imediată în sectoare strategice ale economiei, disciplinele predate asigurând o pregătire economică temeinică viitorilor absolvenți.
Industria ospitalității are nevoie de economiști care să gestioneze circuitele produselor alimentare, să optimizeze soluțiile de implementare sustenabilă a strategiilor și politicilor de dezvoltare economică, în general. Unitățile de alimentație publică au nevoie de manageri cu o viziune de ansamblu în ceea ce privește optimizarea calității serviciilor oferite, și, mai ales, raționalizarea cheltuielilor și eficientizarea întregii activități”, spune prof. univ. dr. Mirela Stoian, Decan Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, din cadrul ASE București.

Oferta de studiu adaptată la nevoia pieței
În anul universitar 2021-2022 Facultatea EAM a realizat demersurile necesare încadrării în domeniul de masterat acreditat a unui nou program – Dezvoltarea Durabilă a Afacerilor și Organizațiilor Economice – care răspunde celor mai noi exigențe ale pieței muncii. Propunerea noului program de masterat este fundamentată pornind și de la ambițioasa Agendă 2030 a Națiunilor Unite, care reprezintă un program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) reprezintă documentul strategic ce ghidează implementarea Agendei 2030 în toate politicile sectoriale care pot promova dezvoltarea durabilă la nivel național.
Dintre disciplinele care conturează curricula acestui program fac parte și: Bazele economiei circulare; Analiza calității vieții; Schimbări climatice și dezvoltare durabilă; Ecoantreprenoriat. Curricula acestui program a fost fundamentată în urma consultării Consiliului Consultativ al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, astfel încât competențele ce urmează a fi dobândite de viitorii absolvenți să fie perfect adaptate la dinamica fără precedent a pieței muncii.

Cine este și ce viziune are studentul EAM
Studentul de astăzi al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului este tânărul interesat de domeniul economic, în general și de cel al antreprenoriatului în mod particular; este tânărul care dorește să transpună în practică principiile durabilității, indiferent de domeniul în care va evolua pe parcursul carierei sale, fiind conștient de importanța hranei sigure și a mediului curat pentru întreaga societate.
Studentul EAM consideră că mediul de afaceri din ospitalitate poate deveni foarte generos pentru toți deținătorii de interese, dacă managementul este adaptat la schimbările care intervin într-un ritm rapid.
De altfel, nu de puține ori planurile de afaceri ale absolvenților programului de masterat Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională au vizat înființarea unei afaceri în domeniul ospitalității. Mai mult, curricula acestui program vine în sprijinul unor asemenea demersuri, prin discipline precum: Finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională; Antreprenoriat și consultanță în economia rurală; Managementul cercetării piețelor agroalimentare; Strategii și politici de dezvoltare regională.

Planurile Facultății EAM pe termen scurt și lung
Obiectivele strategice ale Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului vizează creșterea calității procesului educațional și adaptarea continuă a ofertei educaționale la cerințele pieței muncii; consolidarea parteneriatului cu studenții, a excelenței în activitatea de cercetare științifică și a spiritului de comunitate universitară. Pentru perioada 2020-2024, obiectivele majore vizate sunt consolidarea și dezvoltarea Facultății în interiorul Academiei de Studii Economice din București și promovarea Facultății în exteriorul universității ASE.
„Economia și societatea solicită „azi” și cu atât mai mult „mâine”, economiști care să gestioneze și să transpună în practică provocările dezvoltării durabile. Comunitatea Facultății noastre se dezvoltă, în prezent, firesc și sustenabil. Alături de studenți și cadre didactice se află partenerii noștri din mediul economico-social, a căror contribuție la facilitarea adaptării absolvenților la exigențele pieței muncii este foarte importantă. Misiunea Facultății noastre este aliniată misiunii ASE, la nivelul celor trei paliere: misiunea educațională; misiunea de cercetare și misiunea pentru comunitate”, precizează Mirela Stoian, Decan Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, din cadrul ASE București.

Mărturii ale unor antreprenori care au absolvit diverse stagii ale Facultății EAM

Alexandru Rozs, owner restaurant Cocoșu’ Roșu:
Studiile superioare în domeniul agroalimentar m-au ajutat să duc afacerea familiei la următorul nivel. Deși pare o nișă facilă, industria ospitalității se desfășoară într-un sistem subtil al standardelor de bune practici. Măsura în care cunoaștem și ne însușim acest sistem ne ajută să creștem afaceri la statutul de unități de referință pe acest profil. În cazul meu, am reușit să creez un circuit de complementaritate și interdependență între ferma la care creștem totul organic și restaurantul din București, de profil tradițional, cu mult înainte ca acest sistem să devină „trend”. Avantajul competitiv a fost pe măsura forței noastre de anticipare a acestui fenomen, iar acest proces a fost, clar, facilitat de studiile absolvite„.

Costel Caraman, director Hotel Delta, Tulcea:
După absolvirea studiilor de licență și masterat am ales să-mi consolidez pregătirea academică în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală, mi-am dezvoltat cunoștințele și competențele economice, antreprenoriale, de cercetare a pieței. Cercetarea realizată și rezultatele acesteia m-au ajutat să consolidez afacerea și să îmbunătățesc nivelul de competitivitate al produselor turistice pe care le oferim în prezent”.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302