Noutăți de finanțare prin fonduri nerambursabile

Noutăți de finanțare prin fonduri nerambursabile
person Roxana Băjănică, SMART Development Center
access_time_filled

Programele „Microindustrializare”, ”Start-up Nation” și „Comerț și servicii” reprezintă tot atâtea măsuri noi de încurajare și stimulare a produselor și serviciilor de piață, fiind publicate spre consultare de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), la finalul lunii Martie 2022.

Prin intermediul acestor măsuri sunt vizate următoarele obiective:
• Dezvoltarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe piață prin Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – „Comerț și Servicii”;
• Stimularea producției interne și a lanțurilor de aprovizionare „Fabricat în România” în sectoarele prioritare de producție prin Programul național multianual de Microindustrializare”;
• Încurajarea și stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive prin Programul Start-up Nation – România.

Programul Start-up Nation România
Se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt înființate de către persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020 inclusiv și care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate. Finanțarea poate fi de maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.


Cheltuielile eligibile care pot fi realizate prin intermediul programului sunt:
• Achiziția de echipamente tehnologice, inclusiv cele din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice;
• Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
• Achiziția de mijloace de transport;
• Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
• Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
• Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate să conțină și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25 000 lei;
• Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
• Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
• Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;
• Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
• Plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei;
• Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari, în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Programul „Comerț și Servicii”
Beneficiari acestui program sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, care activează în sectoarele de comerț și servicii. Excepție fac operatorii economici care se regăsesc în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere, beneficiară de ajutor financiar nerambursabil, în cadrul edițiilor Start-up Nation sau în cadrul măsurii instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020, Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020.
De asemenea, nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:
• Activităţi de pescuit şi acvacultură;
• Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
• Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri: când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi și când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
Bugetul alocat pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei și vizează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1000 de beneficiari.

Programul multianual de microindustrializare
Beneficiarii programului sunt întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele prioritare de producție și care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente mai multor diviziuni, printre care și industria alimentară, dar și fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107.
Bugetul alocat este de 50.000.000 lei și vizează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 100 de beneficiari în anul 2022. Alocația financiară nerambursabilă nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar pentru anul bugetar 2022.

Cheltuieli eligibile pentru programele „Comerț și Servicii” și „Microindustrializare”
Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/sub-activităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanțare. Cheltuielile din cadrul proiectelor pot viza:
• Achiziția de echipamente tehnologice, inclusiv cele din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice. În plus, prin intermediul programului de microindustrializare se poate acoperi inclusiv deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare;
• Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare;
• Achiziția de mijloace de transport;
• Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
• Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
• Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25 000 lei;
• Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
• Cheltuieli cu realizarea a două plăcuțe informative obligatorii cu infomațiile despre program în valoare de maxim 500 lei;
• Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.


Alte informații privind derularea și accesarea programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302