Prevederi stricte privind respectarea normelor securității la incendiu

Prevederi stricte privind respectarea normelor securității la incendiu
person Horeca
access_time_filled

atributiiISUAtribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost extinse în sensul că inspectorii ISU pot sigila construcțiile și amenajările operatorului economic în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranța la incendiu.

Potrivit legislației în vigoare până la data prezentei reglementări, ISU putea dispune doar oprirea funcționării ori utilizării contrucțiilor sau amenajărilor, ceea ce nu era de natură să garanteze încetarea de fapt a funcționării. 

Ordonanța de Urgență adoptată miercuri de Guvern completează Legea 307/2006 și Legea 170/2015 privind apărarea împotriva incendiilor, care prevăd și alte sancțiuni pentru nerespectarea normelor privind securitatea la incendiu.

De asemenea, în scopul creșterii nivelului de securitate la incendiu, Guvernul a stabilit o serie de criterii cumulative pe baza cărora se poate dispune oprirea funcționării ori utilizării clădirilor și spațiilor amenajate în clădiri, cu aria de desfășurare mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și turism. Reglementările sunt incluse într-o Hotărâre adoptată miercuri de Guvern. Actul normativ vizează atât clădirile și spațiile autorizate din punct de vedere al securității la incendiu, cât și pe cele care nu sunt autorizate.

în cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și turism, autorizate din punct de vedere al securității la incendiu, dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării se face în oricare din următoarele situații:

 • Depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu;
 • Depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/grad de rezistență la foc;
 • Desființarea unei căi de evacuare atunci când potrivit reglementărilor tehnice specifice se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
 • Reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 • Desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, precum și a celor de iluminat de securitate pentru evacuare.

Valorile de referință pentru aceste criterii sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația care a stat la baza obținerii autorizației.

în cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și turism, care nu au autorizație de securitate la incendiu, dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării se face în oricare din următoarele situații:

 • Depășirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci și restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referință;
 • Depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/ gradul de rezistență la foc;
 • Neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință;
 • Reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/ lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 • Neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, în concordanță cu valoarea de referință;
 • Neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
 • Categorii de construcții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau momentul punerii în funcțiune.

Valorile de referință pentru aceste criterii sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune.

Constatarea situațiilor menționate se va face de către personalul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliției Române sau Jandarmeriei Române.

Măsura de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor ori spațiilor amenajate se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru situația depășirii cu 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația, măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor ori spațiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile calendaristice începând cu data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Actul normativ instituie obligația autorităților competente în emiterea autorizațiilor de construire să pună la dispoziția reprezentanților inspectoratelor pentru situații de urgență documentele care au stat la baza obținerii acestora, precum și elementele de identificare ale construcției, data și numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.

Informații suplimentare:

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu cu modificarile și completările ulterioare, suprafața minimă a clădirilor sau spațiilor amenajate în clădiri cu destinația de comerț, cultură și turism supuse avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu este de 200 mp.

Sursa: www.gov.ro

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302