Studiu: Riscuri frecvente în industria ospitalităţii

Studiu: Riscuri frecvente în industria ospitalităţii
person Horeca
access_time_filled

hospitalitysolutionsÎn ciuda faptului că industria hotelurilor, restaurantelor și cateringului reprezintă o sursă tot mai importantă de locuri de muncă în multe din statele membre UE, condițiile de lucru sunt dificile, cu program prelungit și sarcini solicitante din punct de vedere fizic. Mai mult decât atât, potrivit Agenției Europeane pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), printre cele mai frecvente riscuri cu care se confruntă angajații din HoReCa sunt cazurile de intimidare (12%), violența fizică (6,5%) și atenție nedorită cu tentă sexuală (8%).
Efectele negative atât ale acestor riscuri cât și cele ale accidentelor din acest sector economic asupra performanțelor întreprinderii se reflectă direct în creșterea cheltuielilor, pierderea clienților și scăderea calității lucrărilor și serviciilor. În plus, raportul „Protecting workers in hotels, restaurants and catering” despre riscurile la care sunt supuși lucrătorii din HoReCa, realizat de EU-OSHA, demonstrează că aceștia se confruntă mai mult decât ceilalți lucrători cu cazuri de violență, hărțuire și discriminare din partea clienților, colegilor și angajatorilor, fenomen care are un trend vizibil ascendent.

horeca3
În restaurantele, barurile, cluburile, cafenelele și hotelurile din Uniunea Europeană, lucrează în prezent aproape opt milioane de persoane, din care peste jumătate sunt tineri, foarte mulți dintre ei simțindu-se discriminați la locul de muncă, și mai mult, confruntându-se cu diferite cazuri de violență și hărțuire din partea clienților, colegilor și chiar angajatorilor.
În România, din cele 9,35 milioane persoane active, doar 137.000 lucrează în baruri, restaurante și cafenele, iar 34.000 în domeniul găzduirii turistice, prin intermediul hotelurilor, campingurilor, motelurilor etc. Cele mai multe slujbe din domeniu sunt ocupate de femei sub 35 de ani. Femeile reprezintă 56 % din locurile de muncă din HoReCa, pentru sectorul hotelier cifra ridicându-se la 60 %. Biroul European de Statistică evidentiază că, în UE, deși tinerii predomină în acest domeniu, una din trei persoane are un nivel scăzut de educație, mulți angajați neavând terminat liceul. Spre deosebire de această situație, în România, opt din zece angajați din sectorul HoReCa au studii medii, iar 8 % au studii superioare.

horeca2
Conform datelor publicate în studiul menționat, în sectorul HoReCa s-a înregistrat o degradare a condițiilor de muncă din 1995 până în 2000, cu privire la programul de lucru, cerințele și autonomia muncii. Totuși, riscurile expuse mai sus pot fi prevenite cu succes printr-un angajament direct din partea angajatorului prin identificarea prealabilă a pericolelor, și printr-o selecție și instruire adecvată a personalului.
În acest context, Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii  „Alexandru Darabont” vine în întâmpinarea pricipalilor actori ai acestui sector economic, derulând proiectul „Sănătatea și securitatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investește în oameni!”, proiect strategic cu abordare bi-sectorială, în domeniul securității și sănătății în muncă având ca partener național Camera de Comerț și Industrie a României.
Unul dintre obiectivele acestuia este creșterea nivelului de conștientizare a actorilor interesați de pe piața muncii, cu privire la riscurile profesionale și de cunoaștere a măsurilor prevenire a acestora, prin punerea la dispoziția managerilor, responsabililor în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), coordonatorilor de SSM, reprezentanților patronatelor și sindicatelor din sectoarele Hoteluri, Restaurante și Catering (HoReCa) și Construcții a unui set de instrumente utile, sub formă de materiale informative tipărite, elaborate de experții INCDPM „Alexandru Darabont” București, care să faciliteze implementarea legislației în domeniu la nivelul locurilor de muncă.
horeca1Prin implementarea acestui proiect se promovează o mai bună vizibilitate a problematicii securității și sănătății în muncă în mediul de afaceri din România, a organizării flexibile ca premisă a creșterii competitivității și adaptabilității companiilor românești la cerințele pieței. Proiectul oferă antreprenorilor, managerilor și angajaților oportunitatea de a obține competențe pentru a analiza activitatea companiei din punct de vedere al costurilor și pierderilor datorate accidentelor de muncă și de a adopta o organizare flexibilă care să permită creșterea competitivității pe piață și adaptabilității la mediul de afaceri.
Astfel, începând din luna octombrie, se vor organiza seminarii de informare destinate managerilor, antreprenorilor și angajaților din sectorul HoReCa cărora experți români și internaționali le vor prezenta informații la zi despre modul de aplicare a legislației securității și sănătății în muncă și noului Cod al muncii, modalități practice de scădere a costurilor cu accidentele de muncă și gestiunea riscurilor profesionale în companiile HoReCa.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302